O szkole

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH   
W BRZEZINACH

 


Liceum Ogólnokształcące

Technikum w zawodach:

  • technik ekonomista
  • technik logistyk
  • kelner
  • technik żywienia i usług gastronomicznych

Serdecznie witamy

wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową

 

"Ojcowie! Zachęcajcie synów waszych do doskonalenia się w umiejętnościach dokładnych. Nie rozrywajcie wychowania zawczesnym usuwaniem dzieci ze szkół przed zupełnym nauk ukończeniem. Nie uwodźcie się zbytnio chęcią umieszczenia ich dla jakowej płacy po kancelariach, po tych bezdennych przepaściach naszej młodzieży. Niebaczni zapychacie tylko kraj machinalnymi pismakami i dobrowolnie w waszych dzieciach niszczycie marnie światłych i użytecznych dla ojczyzny obywateli i urzędników."

Stanisław Staszic, "Zagajenie..." z dnia 02 stycznia 1812 roku, IV, s. 34-35

 

 

 

 

 

 

Działania na rzecz promocji w środowisku lokalnym

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach  co roku jest gospodarzem wielu imprez:
• Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego
• Powiatowego Spotkania Noworocznego
• Obchodów rocznicy Powiatu Brzezińskiego
• Imprez inaugurujących przystąpienie do projektów unijnych oraz imprez podsumowujących udział w tych projektach.

Wielu gości odwiedza naszą szkołę w czasie trwania Powiatowych Targów Edukacyjnych, w ramach których organizujemy Dni Otwarte.

Uczniowie technikum żywienia obsługują pod względem gastronomicznym wiele uroczystości organizowanych w szkole i poza szkołą.

 

Kulinarne pasje uczniów ZSP

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach od 2002 roku funkcjonuje Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, a od 2005 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie kucharz. 
Młodzież zdobywa umiejętności w dobrze wyposażonej pracowni gastronomicznej. Gdy traficie do nich na lekcje, zobaczycie elegancko ubranych młodych ludzi w skupieniu przygotowujących potrawy. Mogą ćwiczyć na profesjonalnym sprzęcie jak prawdziwi kucharze w dobrych restauracjach.
>> czytaj wiecej

 

 

 

Dla ucznia

"Najcenniejsze, co możesz zdobyć, to zdolność do:
-/ zmuszania samego siebie, żeby robić to, co należy zrobić;
-/ wtedy, gdy powinno być to zrobione;
-/ bez względu na to, czy Ci się to podoba, czy nie."

Thomas Huxley

 

Jeżeli chcesz śledzić realizację Projektu "Akademia Mistrzów Zawodu" - sprawdź podstronę Projekty.


Tutaj znajdziesz informacje o Olimpiadzie Statystycznej

 

Tutaj znajdziesz informacje o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

w roku szkolnym 2016/2017

 

Magdalena Płocka z klasy III LO

Przemysław Kiraga z klasy III TŻ i UG

 

 

      

 

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

Dnia 9 września 2016 roku uczniowie klasy II Technikum Logistycznego wraz z wychowawcą - p. Januszem Nowańskim oraz nauczycielem wf - p. Romanem Miksą uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej w Góry Świętokrzyskie. Celem tej jednodniowej wycieczki było poznanie przyrody Świętokrzyskiego Parku Narodowego, starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, archeologii i etnografii tego regionu. Uczniowie zwiedzali Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu, Klasztor na Świętym Krzyżu, Centrum Kulturowo - Archeologiczne w Nowej Słupi, gdzie wysłuchali prelekcji na temat produkcji starożytnej ceramiki użytkowej, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Zamek w Chęcinach. Poniżej przedstawiamy fotografie z wycieczki.

Na szlaku wokół Kadzielni.

 

Nad otchłanią kieleckiego kamieniołomu w Kadzielni.

 

Przy wiejskiej XIX - wiecznej Szkole Powszechnej

 

Podczas zejścia ze Świętego Krzyża starym szlakiem pielgrzymim w kierunku Nowej Słupi.