Akcje

10.10.2016 roku

Od września 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach działa

Szkolne Koło Caritas.

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa w imieniu Tych wszystkich osób, których głos na co dzień nie jest słyszalny, a jednocześnie Tych wszystkich, którzy tak bardzo potrzebują naszej pomocy i akceptacji.

 

Jako Szkolne Koło Caritas pragniemy włączyć się w dzieło pomocy osobom najuboższym, osobom które wstydzą się poprosić o naszą pomoc, a bardzo często nie są w stanie samodzielnie przebrnąć przez gąszcz przepisów i wymogów, które należy spełnić, aby móc liczyć na jakąkolwiek pomoc. Jednocześnie są to osoby, które z różnych powodów nie radzą sobie w otaczającej ich rzeczywistości.

 

W ramach tej akcji pragniemy przygotować świąteczne paczki dla najuboższych rodzin z terenu Powiatu Brzezińskiego i Miasta Brzeziny.

 

Jednocześnie wiemy, że bez Państwa pomocy nie będziemy w stanie zrealizować naszego celu.

 

Tak więc serdecznie prosimy o włączenie się w to nasze wspólne dzieło pomocy.

 

W ramach akcji zbierane będą jedynie produkty żywnościowe oraz rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania. Nie zbieramy środków pieniężnych.

 

Wszelkie dary zbierane będą od 3. października do 7. grudnia 2016 roku., a wszystkie ofiarowane rzeczy można dostarczać do sekretariatu Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach lub do pokoju nauczycielskiego, ul. Konstytucji 3 Maja 5 (również za pośrednictwem Państwa dzieci).

 

W ramach akcji zbierane bedą produkty żywnościowe z długim terminem przydatności do spożycia, ubrania dziecięce oraz dla dorosłych, buty, a także inne rzeczy przydatne w codziennym funkcjonowaniu.

 

Wszystkie zebrane dary zostaną spakowane do paczek i dostarczone bezpośrednio do rodzin wedle możliwości i potrzeb.

 

Jesteśmy przekonani, że otworzycie Państwo swe serca dla potrzebujących. Jeśli jednak zrodziłyby się pewne wątpliwości i pytanie "Czy warto pomóc?", niechaj wtedy w naszych uszach rozbrzmiewają słowa Św. Jana Pawła II "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

 

Jeszcze raz serdecznie prosimy o wsparcie naszej akcji, naszej wspólnej akcji.

 

                                                                           Szkolne Koło Caritas

                                                                           Samorząd Uczniowski ZSP w Brzezinach

 

  „Góra Grosza”


ORGANIZATORZY AKCJI I FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE ORAZ SPONSORZY
1. Organizatorem jedenastej edycji akcji jest Towarzystwo „NASZ DOM”,

z siedzibą w Warszawie, Al. Zjednoczenia  34, 01-830 WARSZAWA,

tel./fax 22 834 60 53, 22 834 37 12.
2. Za organizację akcji odpowiedzialny jest Zarząd Główny Towarzystwa „NASZ DOM”.
3. Patronat nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej.
4. Towarzystwo współpracuje w akcji z mediami centralnymi i lokalnymi.
5. Sponsorami akcji są firmy wspomagające Towarzystwo „NASZ DOM” w przeprowadzeniu akcji, w tym szczególnie w transporcie monet (Firma Kurierska), w przeliczeniu monet, ochronie itp., w opiece finansowej i organizacyjnej(BANK).
CEL AKCJI
Celem akcji jest zebranie funduszy na następujące programy pomocy:
a/ pomoc rodzinnym domom dziecka
b/ pomoc dla Domów dla Dzieci (Domów powstałych w wyniku przekształcenia dużych domów dziecka)
c/ pomoc dla istniejących domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych w tworzeniu prorodzinnych
warunków opieki i wychowania poprzez tworzenie autonomicznych grup mieszkaniowych
i reorganizację placówek
d/ tworzenie grup usamodzielnienia dla młodzieży z domów dziecka
e/ programy szkoleń rodzin zastępczych i adopcyjnych
f/ pomoc dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych realizujących nowatorskie programy wychowawcze
g/ programy terapeutyczne dla dzieci odseparowanych od rodziny

 

 

 

 

W naszej szkole organizowane są również zbiórki darów rzeczowych, np. na Święta Bożego Narodzenia „pod choinkę” lub na Święta Wielkanocne „na zajączka”. Bierzemy również udział w akcji „Góra Grosza” i „Gorączka Złota”- akcję tę wspierają rodziny ubogie przede wszystkim:
• w okresie wrześniowym przy zakupie podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci;
• w czasie roku szkolnego służy do dofinansowania posiłków szkolnych;
• w maju i czerwcu mają na celu zbiórkę pieniędzy na częściowe pokrycie kosztów wypoczynku letniego;
W akcjach tych biorą udział wolontariusze ze szkoły, którzy zbierają pieniądze do puszek na terenie szkoły i poza nią.

 

 Akcje krwiodawstwa

Szkolne koło PCK od wielu lat organizuje dwa razy w roku akcję krwiodawstwa. Chętni uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia mogą oddać krew ratując życie potrzebującym. Aby oddać krew muszą przejść przez wywiad z lekarzem i wstępne badania między innymi krwi, wypełnić deklarację i ankietę.
Personel - w większości znany nam z poprzednich akcji – zawsze otacza  miłą i profesjonalną opieką ochotników, którzy tradycyjnie dopisują.
Wcześniej wszyscy mogą uczestniczyć w prelekcji na temat oddawania krwi i szpiku kostnego prowadzonej przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
Dziękujemy wszystkim za udział.
Pamiętaj: „Oddając krew ratujesz życie!!!”