Aktualności


28.03.2012
Akcja krwiodawstwa

W dniu 02 kwietnia 2012 roku  od godz. 9.00 do godz.12.00 w naszej szkole odbedzie się kolejny raz akcja krwiodawstwa.

 


Do zarejestrowania kandydata na dawcę krwi potrzebne są:              
1/     Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z aktualnym miejscem zameldowania i nr PESEL (np. dowód  osobisty, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, paszport /nowy wzór  z nr PESEL/, książeczka wojskowa)
2/     Ukończone 18 lat  (maksymalny wiek - 65 lat)
3/     Masa ciała powyżej 50 kg dla dawców krwi pełnej lub jej składników otrzymywanych metodą aferezy i powyżej 70 kg dla dawców krwinek czerwonych met. Erytroaferezy.
4/     Obywatelstwo RP, a w przypadku obcokrajowców dokument z numerem PESEL oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne przeczytanie, zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza    
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zwraca się

z prośbą do
wszystkich dawców o *regularne* sprawdzanie terminów akcji wyjazdowych.

 

Akcje wyjazdowe - pobieranie krwi w woj. łódzkim

 

Ważne informacje

 


« wstecz