Aktualności


23.04.2012
Zaproszenie do udziału w konkursie

Do konkursu "Chemia w pigułce "mogą przystąpić uczniowie ZSP w Brzezinach z klas I oraz II.


W ramach pracy konkursowej należy przygotować prezentacje z zakresu chemii, opierając się na  wiadomościach  poznanych na zajęciach oraz na podstawie podanych niżej stron internetowych.

Prezentację konkursową należy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika. Należy podać:
 temat
  na ostatnim slajdzie podać bibliografię.
  zawierać minimum 8 slajdów przedstawiających w sposób przystępny wybrany przez uczestnika temat. 

 

Prace konkursowe przesyłać w formie prezentacji PowerPoint 97/2000/XP do 15.05.2012

na adres: chemiawpigulce@wp.pl


Prace konkursowe będą oceniane wg kryteriów :
 wybór tematu
 opracowanie treści
 zgodność opracowania z faktami zamieszczonymi w polecanych linkach
(bibliografia i odsyłacze do materiałów zródłowych)
 dopracowanie notacji chemicznej (zapis wzorów, nazw związków, równań reakcji, stechiometrii)
 estetyka wykonania prezentacji

Linki  do wykorzystania:
http://poznajatom.pl
http://eduseek.interklasa/przedmioty/chemia.
http://chemia.servis.pl
http://www.gimchopin.oswiata.org.pl/chemia/
www.noblisci.pl


 


« wstecz