Aktualności


04.05.2012
Materiały i przybory pmocnicze na egzamin maturalny z matematyki

1. Każdy zdający powiniwn mieć na egzaminie maturalnym z matematyki:

- długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentam), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)
- linijkę
- cyrkiel

2. Każdy zdający może korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie sali egzaminacyjnej:

- wybranych wzorów matematycznych - dla każdego zdającego


3. Każdy zdający może ponadto korzystać z;

- kalkulatora prostego - kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


« wstecz