Aktualności


04.05.2012
Materiały i przybory pmocnicze na egzamin maturalny z chemii


1. Każdy zdający powiniwn mieć na egzaminie maturalnym z matematyki:

- długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentam), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)


2. Każdy zdający może korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie sali egzaminacyjnej:

- karty wybranych tablic chemicznych

3. Każdy zdający może ponadto korzystać z:

- linijki

- kalkulatora prostego - kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


« wstecz