Aktualności


21.03.2014
Szukamy Wiosny!

Dnia 21 marca 2014 roku wybraliśmy się na wiosenną wycieczkę...


Wycieczka krajoznawczo - dydaktyczna szlakami: czerwonej ścieżki przyrodniczo - leśnej w uroczysku Tadzin - Szymaniszki, wzdłuż czarnego szlaku rowerowego po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich oraz północną częścią czerwonego szlaku turystycznego Brzeziny - Tworzyjanki - Brzeziny. 11,5 km w 3:30 godz.; wycieczka z elementami prelekcji w terenie podsumowana konkursem z nagrodami.
Cele wycieczki:

  •     Odprężenie od zajęć szkolnych poprzez stymulowanie układu krążeniowo-oddechowego.
  •     Popularyzacja aktywnego spędzania czasu na łonie przyrody.
  •     Poznanie środowiska geograficznego Brzezin oraz ich najbliższej okolicy (lekcja geologii, geomorfologii, hydrografii, botaniki oraz historii bitwy brzezińskiej - drugiej co do wielkości bitwy I wojny światowej na terenie Brzezin i Wzniesień Łódzkich).

Uczestnikami wycieczki byli chętni uczniowie ZSP w Brzezinach. Opiekunami byli: p. Janusz Nowański prowadzący lekcję w terenie, p. Iwona Mysliwiec, p. Renata Piasecka, p. Barbara Piwowarska, p. Agnieszka Dmowska, p. Arkadiusz Wolak.

Galeria zdjęć


« wstecz