Baza szkoły

Stan bazy lokalowej


W  ZSP znajduje się  25 pomieszczeń, w których odbywają się lekcje (w tym: 4 pracownie komputerowe, 8 pracowni przedmiotowych), pracownia żywienia, pracownia obsługi konsumenta, biblioteka, w której uczniowie mają możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych  z dostępem do Internetu, kawiarenka internetowa (z drukarkami i skanerem), sala sportowa, siłownia, świetlica. Niektóre pracownie wyposażone są w telewizor, odtwarzacz DVD (6 klas i świetlica), tablice interaktywne  3 stacjonarne  + jedna przenośna), rzutniki multimedialne (12) i  inne pomoce dydaktyczne, jak: laptopy (około 20), wieże CD (około 20), kino domowe (1), aparaty fotograficzne i kamery (3).
Liczba sprzętu zwiększyła się znacznie  w związku z realizacją projektu „Autostrada Kompetencji Ucznia  i Nauczyciela”. Urządzenia rekreacyjno – sportowe są w większości nowe, zakupione dwa lata temu.

Galeria zdjęć

 

 

Biblioteka szkolna

Księgozbiór główny w bibliotece  szkolnej liczy 12835 książek. Podręczników do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, broszur jest 1654. Księgozbiór zawiera w dziale specjalnym ilustracje, płyty DVD, płyty CD, przeźrocza, dyskietki, taśmy magnetofonowe, magnetowidowe.

Zainteresowani mogą wypożyczyć lektury z opracowaniem (wydawnictwa GREG, ZIELONA SOWA, itp.), repetytoria, arkusze maturalne, słowniki tematyczne.

W bibliotece szkolnej uczniowie mogą korzystać z czytelni, z dostępu do internetu (4 stanowiska komputerowe).

Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z czasopism, ponieważ są prenumerowane następujące tytuły: Cogito, Język Polski w Liceum, National Geographic, Świat Nauki, Chemia w Szkole, Fizyka w Szkole, Matematyka, Wiadomości Historyczne, PC World, Magazyn Trenera, Mówią Wieki, Deutsche Aktuell, Twój Styl.

Galeria zdjęć

 

Pracownie komputerowe

  (informacja przeniesiona ze starej strony www ZSP nr 1 w Brzezinach)

 

 

Dwie nowe  pracownie komputerowe
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1


W marcu 2007  Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Profilowane  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przystąpiły  do projektu:
„Pracownie komputerowe dla szkół”
Projekt  jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby szkoła mogła otrzymać pracownie musieliśmy spełnić szereg warunków: między innymi należało przygotować 2 sale umożliwiające swobodne rozmieszczenie po 15 stanowisk komputerowych plus  serwery.
Pracownie zostały wyposażone w odpowiednie umeblowanie oraz zostały odpowiednio zabezpieczone.
Przygotowaliśmy do tego celu również multimedialne centra informacji, w których mieszczą się swobodnie komputery (4 stanowiska w bibliotece szkolnej i 4 stanowiska w kawiarence internetowej).

Nasza szkoła posiada wykwalifikowana kadrę nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotów informatycznych.

Szkoła posiada dostęp do Internetu, w związku z tym na każdym stanowisku można przeglądać strony WWW on- Line.

Od nowego roku szkolnego 2008/2009 nauka w pracowniach wyposażonych w nowy sprzęt i oprogramowanie na pewno przyniesie dużo satysfakcji nauczycielom i uczniom, czego serdecznie życzę.


          Dyrektor szkoły

                 mgr Anna Sokołowska

 

W kwietniu 2006 roku uruchomiono pracownię komputerową wyposażoną w komputery Macintosh w ilości 15 sztuk w pracowni + serwer + 4 stanowiska w kawiarence internetowej. W zestawie drukarki i skanery oraz oprogramowanie.

W pracowni pojawiły się odpowiednio dopasowane nowe meble.

Wyposażenie uzyskano dzięki udziałowi w Projekcie "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Szkoła posiada jeszcze 4. pracownię komputerową, wyposażoną w 15 stanowisk i serwer, która funkcjonowała w dawnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, a po połączeniu placówek stanowi bazę ZSP w Brzezinach.

Galeria zdjęć

 

 

Pracownia multimedialna języków obcych

Pracownia wyposażona jest w pojedyncze stanowiska uczniowskie, tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, słuchawki. Sprzyja to zwiększeniu efektywności nauczania języka obcego.

Galeria zdjęć

 

 

Pracownia żywienia

W pracowni żywienia odbywają się zajęcia praktyczne oraz technologia gastronomiczna dla klas w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz zajęcia z pracowni gastronomicznej dla klas w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie sporządzają potrawy zgodnie z recepturami gastronomicznymi pod kierunkiem nauczycieli zawodu. Jakość przygotowanych potraw jest szczegółowo analizowana i omawiana. Uczniowie nakrywają i dekorują stoły. Uczą się prawidłowej ekspedycji potraw.

Galeria zdjęć

 

 

Pracownia obsługi konsumenta

Uczniowie poznają bieliznę stołową, zastawę stołową, rodzaje sztućców, szkło. Zapoznają się z zastosowaniem drobnego sprzętu gastronomicznego. Przygotowują stoły na różne okazje.

Galeria zdjęć - galeria I

Galeria zdjęć - galeria II

 

 

Świetlica

Dysponujemy przestronną świetlicą wyposażoną w urządzenia multimedialne: projektor, tablicę interaktywną, telewizor, urządzenia nagłaśniające. Odbywają się tutaj apele, akademie, uroczystości rocznicowe, posiedzenia rady pedagogicznej, prelekcje, konkursy, olimpiady, egzaminy maturalne, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, Andrzejki, Mikołajki, Targi Edukacyjne, a dawniej odbywały się też studniówki.

W świetlicy prowadzone są również wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy spotykają się też na różnych uroczystościach.

Galeria zdjęć

 

 

Kawiarenka internetowa

Na parterze budynku znajduje się kawiarenka internetowa, w której można skorzystać z dostępu do internetu przy 8. stanowiskach komputerowych. Dostepne są też skanery i drukarki.

Galeria zdjęć

 

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Pielęgniarka planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej od poniedziałku do piątku zgodnie z wymaganiami NFZ dotyczącymi  dostępności personelu medycznego w szkole. Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:


- przeprowadzenie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym

 w stosunku do uczniów z dodatnim wynikiem testu,
- przygotowanie wyników do profilaktycznych badań lekarskich, analiza i wykorzystanie wyników,
- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów,
- sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnymi, w tym realizacja 

  świadczeń wyłącznie na podstawie zdania lekarskiego,
- przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego
- poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,
- prowadzenie edukacji zdrowotnej,
- współdziałanie z dyrekcją szkoły i pracownikami szkoły w zakresie tworzenia w szkole środowiska

  nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów,
- przestrzeganie praw ucznia do informacji, prywatności intymnych i poszanowania godności osobistej oraz zachowanie tajemnicy zgodnie z prawem pacjenta.

Galeria zdjęć

 

 

Baza Sportowa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach to szkoła, która dysponuje bardzo dobrą bazą do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, zarówno w ramach zajęć szkolnego wychowania fizycznego, jak i sportowych zajęć pozalekcyjnych odpowiadających zainteresowaniom uczniów.
Szkoła nasza dysponuje nowo wyremontowaną salą gimnastyczną z pełnowymiarowym boiskiem i balkonem widokowym. Remont ten objął gruntowną termomodernizację oraz wymianę wszelkiego sprzętu składającego się na wyposażenie sali.
Posiadamy również wyposażoną kompleksowo w sprzęt niemieckiej firmy Kettler siłownię szkolną, w skład której wchodzą między innymi: nowoczesne bieżnie, rowery, masażery, urządzenia wielofunkcyjne "atlas", oraz inne urządzenia do ćwiczeń siłowych i fitness.

Do dyspozycji jest też trawiaste boisko do piłki nożnej z bieżnią, skocznią do skoków w dal, rzutnią lekkoatletyczną.

Galeria zdjęć - sala gimnastyczna

Galeria zdjęć - siłownia

Galeria zdjęć - boiska sportowe

 

 

 

Sklepik szkolny

Szkoła wynajmuje pomieszczenie na parterze budynku, w którym mieści się sklepik. Codziennie są do nabycia świeże kanapki, bułki słodkie, słodycze, napoje, dania gorące, kawa, herbata, inne akcesoria szkolne.

Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez uczniów i nauczycieli.

Galeria zdjęć

 

 

Sekretariat

Wszystkich interesantów obsługuje sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Galeria zdjęć