Strefa uczniów

Znane cytaty

Literatura; sztuka

 

 • "Autorów sądzą ich dzieła." - C. K. Norwid
 • "Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka." - St. Witkiewicz
 • "Książki powinni pisać znający potrzeby tych, dla których piszą, a nie, to lepiej wróble strzelać." - H. Sienkiewicz
 • "Pokój bez książek to jak ciało bez duszy." - Cycero
 • "Pisarzowi powinno chodzić nie o to, aby czytelnik czytał, lecz aby myślał." - Monteskiusz
 • "Miarą doskonałości dzieła jest siła przeżycja, jakie ono budzi." - Edward Abramowicz

 

 

Człowiek

 

 • "O losie człowieka decyduje człowiek." - Bertold Brecht
 • "Los ludzkości jako całości jest taki, na jaki ona zasługuje." - Einstein
 • "Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień." - Homer
 • "Człowiek jest tajemnicą - z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi." - Maria Dąbrowska
 • "Człowiek jest substancją, której istotę stanowi myślenie." - Kartezjusz

 

 

Miłość

 

 • "Kochaj i czyń, co chcesz." - Św. Augustyn
 • "Któż z nas kocha nie głupiejąc przy tym." - Byron
 • "Kiedy miłość nas opanuje, roztropność idzie w las." - Jean La Fontaine
 • "Jedno jest tylko w życiu szczęście: kochać i być kochanym." - George Sand
 • "Miłość zwycięża wszystko." - Wergiliusz

 

Moralność

 

 • "Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru." - Mahatma Gandhi
 • "Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach." - Monteskiusz

 

 

Szczęście

 

 • "Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż może je rozpoznać?" - E. Hemingway
 • "Prawdziwe szczęście, którego szukamy jest najczęściej inne, niż je sobie wyobrażaliśmy. Jest tajemnicą, która przekracza nasze ludzkie wyobrażenia." - ks. Jan Twardowski