Dyrekcja

 

 

 

Dyrektor szkoły - mgr Anna Sokołowska


Zastępca dyrektora - mgr inż. Iwona Dudka