Kalendarium


06.12.2012
XI Ogólnopolski Konkurs z zakresu Rachunkowości

Dnia 06. grudnia 2012 odbędzie się I etap


(edukacyjny) XI Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości.

Konkurs jest trzystopniowy: I etap edukacyjny odbędzie się 06.12.2012 r., II etap
kwalifikacyjny - 17.01.2013 r., rejestracja uczestników zakwalifikowanych do III etapu do 31stycznia 2013 r. (na stronie www.zespolszkolnr2.rzeszow.pl), III etap sprawdzający umiejętności 07 oraz 08.03.2013 r.
Formy arkuszy konkursowych i sposób oceny zbliżone są do tych obowiązujących na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
W I i II etapie będą testy jednokrotnego wyboru.

III etap składa się z dwóch części::
1 część - 45 minutowy test jednokrotnego wyboru z zakresu treści programowych konkursu, oceniany w następujący sposób: 2 pkt. za prawidłową odpowiedź., 0 pkt. za jej brak, oraz minus 1 za złą odpowiedź.

O ilości punktów potrzebnych do przystąpienia do 2 etapu finału decydują organizatorzy (w każdym przypadku nie mniej niż ustalona przez komisję dolna granica pkt).
2 część - projekt i jego realizacja na programach finansowo księgowych InsERTU - 180 minut.
Część 2 etapu trzeciego przewidziana jest dla najlepszych uczestników części 1.
 
                                                                                              Ewa Kowalczyk


« wstecz