Kalendarium


17.04.2011
Autostrada przez ZSP w Brzezinach

Donde estudias? – Gdzie się uczysz?
Na korytarzach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach coraz częściej można usłyszeć uczniów pozdrawiających się słowami „Ola” , „Hello” czy „Hallo” .


Właśnie dla uczniów ZSP od stycznia tego roku prowadzone są dodatkowe, całkowicie bezpłatne  zajęcia z języka hiszpańskiego, angielskiego i niemieckiego w ramach projektu „ Autostrada kompetencji ucznia i nauczyciela”. Wykładowcami zajęć językowych są „native speaker”  rodowici mieszkańcy krajów : Hiszpan-  Roberto, Anglik - Ben i Niemiec -  Peter, oraz doświadczeni wykładowcy jednej ze znanych szkół językowych w Łodzi. Zajęcia prowadzone są metodą dualną , gdzie lektor polski i „native” współpracują ze sobą przy wykorzystaniu nowoczesnych technik edukacyjnych. Grupy liczą maksymalnie 10 osób a cykl kształcenia wynosi 120 godzin na grupę.

Z kamerą wśród uczniów
W ramach tego samego projektu w ZSP prowadzone są również  dla uczniów zajęcia z przedsiębiorczości , na których uczniowie w bardzo interesujący sposób  zapoznawani są  z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej, aktywnym poszukiwaniem pracy, tworzeniem CV i listu motywacyjnego, zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy, tworzeniem business planu. Zajęcia praktyczne w ramach grup przedsiębiorczości prowadzone są przy pomocy środków audio-video.

Surfowanie nie pytanie
W ramach zajęć matematyczno-informatycznych uczniowie poszerzają wiedzę zdobyta na lekcjach, zapoznają się z nowymi pojęciami z zakresu matematyki i informatyki. Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do matury, nabycie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w życiu codziennym i zawodowym.  

Kwantowe Umysły czytają z patykiem 
W ramach projektu w ZSP prowadzone są równie innowacyjne zajęcia z zakresu technik szybkiego czytania oraz nowoczesnych technik pamięciowych.  Na zajęciach o nazwie „Kwantowy Umysł” uczniowie przez 52 godziny trwania kursu nabywają umiejętności sprawnego czytania ze zrozumieniem, uczenia się , poznają nowoczesne techniki zapamiętywania , notowania i powtarzania, jak również sposoby skutecznej relaksacji i koncentracji. Uczniom na zajęciach towarzyszy muzyka aktywizująca mózg. Każdy z uczestników został wyposażony w komplet materiałów takich jak podręcznik, zestawy ćwiczeń, kości do gry oraz patyczki do szybkiego czytania. Ćwiczenia proponowane na zajęciach w kluczowy sposób pomagają uczniom z dysfunkcjami takimi jak dyslekcja w poprawie samooceny , wiary we własne możliwości, co przekłada się na podniesienie wyników nauczania.

 W ramach zajęć projektu „Autostrada kompetencji ucznia i nauczyciela” uczniowie objęci są nie tylko fachową opieką doświadczonej kadry pedagogicznej , są również wyposażani w bezpłatne podręczniki i materiały. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się na terenie szkoły w grupach maksymalnie 10cio osobowych.
Projekt prowadzony będzie do 31 grudnia 2011 roku z możliwością przedłużenia go na dalszy semestr, tak więc  nie tylko uczniowie klas starszych ZSP będą mogli wziąć udział w zajęciach ale i uczniowie klas pierwszych nowego roku szkolnego 2011/2012.

 

 

                                                   Realizator Projektu

 

 

 


« wstecz