Kalendarium


31.03.2011
Dzień przedsiębiorczości

Przebieg "Dnia przedsiębiorczości"


Wprowadzenie:

uczeń zgłasza się w firmie na umówioną godzinę.
przedstawiciel firmy (konsultant-opiekun ucznia) zapoznaje ucznia (grupę uczniów) z działalnością firmy,
uczniowie przechodzą na umówione stanowiska pracy i pozostają pod opieką swoich indywidualnych konsultantów.
Na stanowisku pracy w ciągu 3-5 godzin konsultant:

  • zapoznaje ucznia ze swoim stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, zadaniami na ten dzień itp.,
  • rozmawia z uczniem o motywach wyboru i predyspozycjach do wykonywania danego zawodu, pełnienia danej funkcji ,
  • zaprasza ucznia do współpracy powierzając mu wykonanie prostych, określonych zadań np. wysłanie faksu, wyszukanie informacji w bazie danych, Internecie lub udział w spotkaniu z klientem, sporządzenie odpowiedzi, notatki itp.

Wywiad z konsultantem:

uczeń zwraca się do konsultanta o potwierdzenie w "Karcie ucznia" pobytu w firmie,
uczeń dopytuje konsultanta o dodatkowe informacje do uzupełnienia "Karty ucznia", np. o możliwości zatrudnienia, awansu, wykształcenie konieczne na danym stanowisku itp.,
wspólna rozmowa na podsumowanie 3-5 godzinnej współpracy konsultanta i ucznia.

Zakończenie "Dnia przedsiębiorczości" w firmie.

 

galeria zdjęć

 

 

 


« wstecz