Spotkania z Rodzicami

16.01.2018 roku

Szanowni Państwo!

Jutro 3. środa miesiąca, a zatem dzień konsultacji z rodzicami. Zapraszamy w godzinach: 17.00 - 18.00. W tym dniu są też zebrania sródroczne, o których informowali wychowawcy klas za pośrednictwem uczniów.

Zapraszamy Państwa.

 

 

20.12.2017 roku

Szanowni Państwo

Informujemy, że konsultacje w środę - 20.12.2017 roku są odwołane. Zapraszamy w styczniu na zebrania śródroczne, o terminie których Państwa poinformujemy.

Życzymy zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

11.11.2017 roku

Szanowni Państwo!

Zbliża się 3. środa miesiąca, a zatem dzień konsultacji z rodzicami.

W dniu 15.11.2017 roku porządek spotkania z rodzicami będzie następujący:

-/ godz. 17.00 - 17.45  - wykład dla rodziców na temat "Ach, ten niesforny nastolatek"

-/ godz. 17.45 - 18.45  - konsultacje dla rodziców.

Niektórzy wychowawcy zaplanowali w tym dniu wywiadówki, o czym poinformują przez uczniów.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

 

 

Szanowni Panstwo!

Konsultacje dla rodziców będą się odbywać w 3. środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00. Na najbliższe zapraszamy dnia 18.10.2017 roku.

 

Szanowni Rodzice!

Zebrania rodziców uczniów klas pierwszych odbędą się dnia 13.09.2017 roku o godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy.

 

Zebrania rodziców uczniów pozostałych klas odbędą się dnia 20.09.2017 roku o godz. 17.00.

Zebranie Rady Rodziców również 20.09.2017 roku o godz. 17.30.

Serdecznie zapraszamy.