Nauczane zawody

 

TECHNIK EKONOMISTA

 

numer zawodu - 331403 - na podstawie nowej podstawy programowej

W zawodzie wyodrębniono 2. kwalifikacje:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

A.36. Prowadzenie rachunkowości.

EPKwZ z kwalifikacji A.35. odbywa się w klasie II - na koniec roku.

EPKwZ z kwalifikacji A.36. odbywa się w klasie IV - na koniec I. semestru.

 

TECHNIK LOGISTYK

 

numer zawodu - 333107 - na podstawie nowej podstawy programowej

W zawodzie wyodrębniono 3. kwalifikacje:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

EPKwZ z kwalifikacji A.30. odbywa się w klasie II - na koniec roku.

EPKwZ z kwalifikacji A.31. odbywa się w klasie III - na koniec roku.

EPKwZ z kwalifikacji A.32. odbywa się w klasie IV - na koniec I. semestru.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

numer zawodu - 343404 - na podstawie nowej podstawy programowej

W zawodzie wyodrębniono 2. kwalifikacje:

T.6. Sporzadzanie potraw i napojów.

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

EPKwZ z kwalifikacji T.6. odbywa się w klasie III - na koniec roku.

EPKwZ z kwalifikacji T.15. odbywa się w klasie IV - na koniec I. semestru.

 

TECHNIK KELNER

 

numer zawodu - 513101 - na podstawie nowej podstawy programowej

W zawodzie wyodrębniono 2. kwalifikacje:

T.9. Wykonywanie usług kelnerskich.

T.10. Organizacja usług gastronomicznych.

EPKwZ z kwalifikacji T.9. odbywa się w klasie III - na koniec roku.

EPKwZ z kwalifikacji T.10. odbywa się w klasie IV - na koniec I. semestru.