NOWY Egzamin Zawodowy

Uwaga!   Egzaminy w sesji styczeń 2018 roku!

EGZAMIN PISEMNY - 11 STYCZNIA 2018 ROKU  (CZWARTEK)

Godz.10.00
Kwalifikacja A.35 - technik ekonomista
Kwalifikacja T.06 - technik żywienia

Godz. 12.00
Kwalifikacja A.36 - technik ekonomista
Kwalifikacja T.15 - technik żywienia
Kwalifikacja A.31 - technik logistyk

Godz.14.00
Kwalifikacja A.32 - technik logistyk

EGZAMIN PRAKTYCZNY- 10 STYCZNIA 2018 ROKU   (ŚRODA)

Godz. 9.00
Kwalifikacja A.31 - technik logistyk

Godz.13.00
Kwalifikacja A.32 - technik logistyk
Kwalifikacja T.15 - technik żywienia

Godz.16.00
Kwalifikacja A.30 - technik logistyk

EGZAMIN PRAKTYCZNY- 17 STYCZNIA 2018 ROKU   (ŚRODA)

Godz.9.00
Kwalifikacja A.36 - technik ekonomista

EGZAMIN PRAKTYCZNY- 18 STYCZNIA 2018 ROKU   (CZWARTEK)

Godz. 9.00
Kwalifikacja A.35 - technik ekonomista

 

 

Link do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

 

Link do strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi


Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pdf

 

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dla różnych zawodów

 

Technik logistyk 333107 informator pdf (proszę czekać cierpliwie na pobranie pliku)

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 informator pdf (proszę czekać cierpliwie na pobranie pliku)

 

 

TERMINY EGZAMINÓW

POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODACH

 

 

 

Technik kelner- symbol 513101

 

Lp.


Symbol

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Termin egzaminów

1. T.9 Wykonywanie usług kelnerskich.                               
Koniec klasy III
2. T.10 Organizacja usług gastronomicznych.
Koniec I semestru
klasy IV

 

 

Technik ekonomista- symbol 331403

 

Lp.


Symbol

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Termin egzaminów

1. A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.                          
Koniec klasy II  
2. A.36 Prowadzenie rachunkowości. Koniec I semestru
klasy IV

 

 

Technik logistyk - symbol 333107

 

Lp.


Symbol

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Termin egzaminów

1. A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów         
i informacji w procesach produkcji, dystrybucji 
i magazynowania.
Koniec klasy II                    
2. A.31 Zarządzanie środkami technicznymi
podczas realizacji procesów transportowych.
Koniec klasy III
3. A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów 
i informacji w jednostkach organizacyjnych.
Koniec I semestru klasy IV

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych - symbol 343404

 

Lp.


Symbol

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Termin egzaminów

1. T.6 Sporządzanie potraw i napojów.
Koniec klasy III  
2. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.         
Koniec I semestru klasy IV    

 

 

Kucharz - symbol 512001

 

Lp.


Symbol

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Termin egzaminów               

1. T.6 Sporządzanie potraw i napojów.                              
Koniec klasy III