Numeracja pomieszczeń i pracowni

Pomieszczenia i pracownie w ZSP w Brzezinach

 

Parter

Sekretariat (czynny codziennie w godzinach 8.00 - 15.00)

Gabinet dyrektora (wejście z sekretariatu)

Gabinet wicedyrektora (wejście z sekretariatu)

Księgowość

 

Dyżurka pracowników obsługi

Szatnia uczniowska

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej (dyżury pielęgniarki)

Kawiarenka internetowa

Świetlica

Biblioteka (godz. otwarcia: poniedziałek 8.45 - 14.00; wtorek 8.45 - 14.00; środa 8.45 - 13.45;

                                     czwartek 8.45 - 11.00; piątek 8.45 - 11.00)

 

 

Sklepik szkolny

Sala gimnastyczna

Szatnie, łazienki

Wejście na balkon (z balkonu widok na salę gimnastyczną oraz wejście do pracowni religii)

 

Parter - prawe skrzydło

sala 0 - pracownia j. angielskiego

sala 1 - pracownia obsługi konsumenta

sale 2, 3, 4, -pracownie teoretycznych przedmiotów zawodowych w technikum żywienia

sala 5 - pracownia j. niemieckiego

pracownia komputerowa

 

 

I Piętro

 

sala 100 - pracownia geograficzna

sala 101 - pracownia logistyczna

sala 102 - pracownia j. niemieckiego

sala 103 - pokój nauczycielski

sala 105 - wykorzystywana wg potrzeb (obecnie miejsce pełnienia dyżurów przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach)

sala 106 - pracownia j. polskiego

sala 107 - pracownia rachunkowości i innych przedmiotów ekonomicznych

sala 108 - pracownia matematyczno - fizyczna

sala 109 - pracownia biologiczno - chemiczna

sala 111 - pracownia komputerowa

 

 

II Piętro

sala 200 - pracownia wiedzy o społeczeństwie i prawa

sala 201 - pracownia j. polskiego

sala 202 - pracownia edukacji dla bezpieczeństwa i historii

sala 204 - pracownia matematyczno - fizyczna

sala 206 - pracownia teoretycznych przedmiotów zawodowych w technikum żywienia

sala 208 - pracownia j. angielskiego

sala 210 - pracownia komputerowa

sala 213 - pracownia komputerowa oraz przedmiotów ekonomicznych

Radiowęzeł