Oferta edukacyjna


Zapraszamy

do zapoznania się z ofertą edukacyjną 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach 

na rok szkolny 2018/2019 


Szanowni Państwo, Drodzy Gimnazjaliści!

 

W szkołach ponadgimnazjalnych trwa właśnie reforma oświatowa, której celem jest takie ukształtowanie wiedzy i umiejętności uczniów, aby mogli sprostać wyzwaniom rzeczywistości - a szczególnie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

 

Proponujemy gimnazjalistom naukę w: trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum oraz trzyletniej szkole branżowej I stopnia.

 

Jesteśmy szkołą nowoczesną i obecnie kształcimy w kierunkach poszukiwanych przez pracodawców, takich jak: technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner/kelnerka. 

 

Zachęcamy także do podjęcia nauki w zawodach szczególnie atrakcyjnych w realiach współczesnego rynku pracy: technik technologii żywności, technik organizacji reklamy, kierowca- mechanik.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym - uruchomiliśmy klasę policyjną liceum ogólnokształcącego, w której - oprócz przedmiotów ogólnokształcących proponujemy uczniom zajęcia z technik samoobrony oraz zajęcia z pracownikami policji.

Wyżej wymieniony zawód nie tylko cieszy się dużym zaufaniem społecznym, ale daje gwarancję zatrudnienia w służbach mundurowych.

 

Oprócz przygotowania do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, staramy się rozwijać uzdolnienia, pasje i zainteresowania uczniów.

 

Od wielu lat uczestniczymy w projektach unijnych. W ciągu czterech ostatnich lat realizowaliśmy projekty na kwotę ponad 2 700 000,00 zł. Nasi uczniowie - uczestnicy projektów - uzyskali nowe umiejętności i kwalifikacje: odbyli bezpłatne kursy prawa jazdy, kursy obsługi wózków widłowych, kurs carvingu, profesjonalne zajęcia w trzech blokach: kelner/barista, gastronomiczne, barmańskie, obsługa programów księgowych, specjalistyczne zajęcia językowe oraz zajęcia z zakresu nowoczesnych technik uczenia się i zapamiętywania i szereg innych. Szkoła zyskała nowoczesny i profesjonalny sprzęt: tablice interaktywne, specjalistyczny ekspres do kawy, piec konwekcyjny, wózki barmańskie, laptopy, zastawę stołową i szereg innych urządzeń np. odtwarzacze CD.

 

W roku szkolnym 2017/2018 zakończylismy realizację Projektu "Akademia Mistrzów Zawodu", który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w kursach kompetencji z zakresu poszczególnych kierunków kształcenia. Szkoła została wyposażona w pracownie: logistyczną wraz ze sprzetem komputerowym i wózkiem widłowym oraz ekonomiczną wraz ze sprzętem komputerowym oraz urządzeniami biurowymi.

Wartość tego projektu: 615 006,00 zł.

 

Możemy poszczycić się estetycznym i zmodernizowanym budynkiem szkoły. Mamy znakomitą bazę dydaktyczną: nowoczesne pracownie do nauki zawodu, pracownie komputerowe, kawiarenkę internetową, bibliotekę wyposażoną w bogaty księgozbiór oraz stanowiska komputerowe z dostępem do internetu dla uczniów, kilka tablic interaktywnych. Niemal w każdej pracowni jest projektor. Jesteśmy posiadaczami nowoczesnej interaktywnej pracowni do nauki języków obcych. Dysponujemy salą gimnastyczną i profesjonalnie wyposażoną siłownią.

 

Uczniowie naszej szkoły włączają się aktywnie w życie lokalnej społeczności. Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności dali się poznać jako profesjonaliści w przygotowaniu i obsłudze imprez okolicznościowych przygotowywanych przez szkołę i władze samorządowe.

Od tego roku działa Szkolne Koło Caritas.

 

Szkoła ma dobrą lokalizację (z dala od ruchu ulicznego) i jest bezpieczna - monitorowana wewnątrz i zewnątrz.


Serdecznie zapraszamy Rodziców i Gimnazjalistów do odwiedzenia naszej szkoły i skorzystania
z proponowanej przez nas oferty edukacyjnej.

 

Jako dyrektor szkoły - zapraszam także do osobistego kontaktu, mając nadzieję, że potrafię doradzić w tak trudnej materii, jaką jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Z poważaniem

Anna Sokołowska

Dyrektor ZSP w Brzezinach