Pełna oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

 

rok szkolny 2017/2018


 

Szanowni Rodzice i Gimnazjaliści!

 

W roku szkolnym 2017/2018 ZSP w Brzezinach prowadzić będzie nabór do następujących typów szkół i klas:

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  • klasa policyjna z rozszerzonym programem języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie

Uczniowie w ciągu trzech lat nauki będą  realizować dodatkowe zajęcia edukacyjne  m.in. z prawa, kryminalistyki, prewencji, z zagadnień z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy na temat specyfiki zawodu policjanta i zagrożeń podczas działań interwencyjnych, itd.

W klasie przewidziano zajęcia  z profesjonalistami - instruktorami  różnych technik walk i samoobrony.

Zajęcia takie odbywają się obecnie w klasie I LO (policyjnej) i cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. W planie są także zajęcia na strzelnicy.

Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Brzezinach.

  • klasa obronna - NOWOŚĆ! z rozszerzonym programem języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie

Uczniowie w ciągu trzech lat nauki będą  realizować dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu obronności oraz wiedzy na temat obrony terytorialnej. W klasie przewidziano zajęcia  z profesjonalistami - instruktorami  różnych technik walk i samoobrony.  

 

TECHNIKUM w zawodach:

  • technik logistyk
  • technik ekonomista
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • kelner/kelnerka
  • technik organizacji reklamy - NOWOŚĆ!
  • technik technologii żywności - NOWOŚĆ!

technik technologii żywności - NOWOŚĆ! 

Zawód  przygotowujący absolwenta do wytwarzania produktów spożywczych, obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych, organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym, kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności. W okolicy Brzezin jest bardzo wiele zakładów przetwarzających żywność, które zainteresowane są zatrudnieniem absolwentów tego kierunku.


technik organizacji reklamy - NOWOŚĆ!

Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłej pracy w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych.

 

kelner/kelnerka

Absolwenci tego kierunku potrafią  przygotować salę do obsługi konsumentów, nakrywać  i dekorować stoły, serwować zamówione potrawy i napoje oraz udzielać porad w zakresie ich doboru. Profesjonalnie obsługują  różne przyjęcia, kongresy, targi, bankiety, spotkania, konferencje. Mogą wykonywać pracę na stanowisku kelnera, barmana lub szefa obsługi kelnerskiej.

 

technik logistyk
Nauczysz się między innymi:
- planować procesy przechowywania wytworzonych towarów i dostarczania ich do finalnych  odbiorców,
- odpowiednio rozmieszczać w czasie i przestrzeni wdrażane działania,
- wytyczać trasy przejazdów, kontrolować je i modyfikować według potrzeb,
- tworzyć rozkłady jazdy środków transportu danego przedsiębiorstwa,
-efektywnie wdrażać oraz sterować przepływem i przechowywaniem towarów i usług,
- zarządzać przepływem informacji w organizacji logistycznej,
- przestrzegać zasad przy transporcie środków niebezpiecznych, organizować pracę zarówno środków    transportu jak i pracowników je obsługujących,
- posługiwania się językiem angielskim i niemieckim w logistyce.
Będziesz mógł podjąć pracę w firmach logistycznych, działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo - spedycyjnych na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami logistycznym, zakładach komunikacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego.

 

technik ekonomista
Kształcenie w zawodzie zapewni osiągnięcie kwalifikacji właściwych w zakresie finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na zatrudnienie w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego. Technikum przygotowuje ucznia do podjęcia studiów ekonomicznych.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz maturą. Do dyplomu dołączany jest tzw. EUROPASS - dokument potwierdzający kwalifikacje na terenie Unii Europejskiej. W okresie nauki w szkole uczeń odbywa praktykę zawodową (w drugiej i w trzeciej klasie).


technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwenci uzyskują tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. Absolwent po ukończeniu szkoły może podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,  służbie zdrowia, gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, hurtowniach spożywczych.

Nasz absolwent:
- potrafi działać w zespole i podejmować pracę grupową,
- posiada wiedzę w zakresie  przedsiębiorczości, ekonomii, prawa,
- wykorzystuje w czasie nauki  nowoczesny warsztat pracy,
- pozyskuje swoją wiedzę i umiejętności w miłej i bezpiecznej atmosferze,
- uczy się w dobrze wyposażonych pracowniach.
Specjalności do wyboru przez uczniów:
- organizacja usług gastronomicznych
- dietetyka
W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki:- w ośrodkach w górach, nad morzem, w zakładach gastronomicznych na terenie Powiatu Brzezińskiego.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

  • kucharz
  • kierowca - mechanik - NOWOŚĆ!

Ukończenie tej szkoły daje możliwość kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym.
Zawody zawsze poszukiwane na rynku pracy.

 

 

Zachęcamy do skorzystania z oferty edukacyjnej naszej szkoły.

Do zobaczenia na Dniach Otwartych podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych!