Projekty

15.02.2018 roku

 

Projekt "Akademia Mistrzów Zawodu"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności;

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Szanowni Państwo

W dniu 15 lutego 2018 roku uroczyście podsumowano Projekt "Akademia Mistrzów Zawodu",współfinansowany ze środków funduszy europejskich, którego autorem było Starostwo Powiatowe w Brzezinach. Uroczystość odbyła się w ZSP w Brzezinach, którego 60. uczniów i 6. nauczycieli było beneficjentami projektu. Wartość projektu to kwota 615 000 zł.
W ramach tego projektu uczniowie technikum ekonomicznego, technikum logistycznego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych odbywali kursy merytoryczne, szkolenia z doradztwa zawodowego, płatne staże oraz uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych.
Szkoła została wyposażona w pracownię logistyczną z nowym sprzętem komputerowym, oprogramowaniem systemowym i użytkowym oraz wózkiem widłowym a także w pracownię ekonomiczną z nowymi laptopami, ich oprogramowaniem systemowym i użytkowym, urządzeniem wielofunkcyjnym, niszczarką dokumentów, bindownicą, faksem, frankownicą, tablicami ścieralnymi, projektorem i ekranem.
W czasie uroczystości uczestnikom projektu wręczono certyfikaty i dyplomy. Zaproszeni goście zwiedzali nowe pracownie.
Uczniowie technikum żywienia i technikum kelnerskiego zapewnili obsługę gastronomiczną tego spotkania, przygotowali przekąski oraz płonącą niespodziankę w postaci deseru lodowego.
Pomysłodawcom projektu, autorom, wykonawcom, uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Edmunda Koteckiego - starosty brzezińskiego oraz do Pani Katarzyny Spychalskiej, koordynatora projektu.

 

 

Realizaror projektu

 

 

 

22.06.2017 roku

 

Projekt "Akademia Mistrzów Zawodu"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności;

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Szanowni Państwo

W ramach Projektu "Akademia Mistrzów Zawodu" szkoła otrzymała wyposażenie pracowni logistycznej i pracowni ekonomicznej. Pracownia logistyczna otrzymała nowe komputery, oprogramowanie systemowe i użytkowe, urzadzenie wielofunkcyjne, projektor, ekran, wózek widłowy. Pracownia ekonomiczna otrzymała laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, ekran, niszczarkę dokumentów, bindownicę, faks, frankownicę, tablice ścieralne. Na bieżąco uruchamia się otrzymane pracownie.

 

 

 

Realizaror projektu

 

 

 

 

17.01.2017 roku

 

Projekt "Akademia Mistrzów Zawodu"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności;

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym tj. 17.01.2017 roku 6. nauczycieli ZSP w Brzezinach, uczestników projektu odbyło szkolenie z zakresu monitorowania losu absolwentów. Szkolenie prowadził przedstawiciel firmy 3WS, która w ramach projektu opracowała program do monitorowania losu absolwentów ZSP w Brzezinach. Nauczyciele zdobyli umiejętności posługiwania się tym narzędziem.

Na stronie internetowej szkoły - na podstronie Strefa uczniów - utworzono zakładkę "Strefa absolwenta", gdzie umieszczono link do ankiety dla absolwentów wraz z podaniem oczekiwań wobec respondentów. Wypełnianie ankiet jest oczywiście anonimowe, a uzyskane informacje posłużą do badania losów zawodowych naszych absolwentów.

 

 

Realizaror projektu

 

 

17.01.2017 roku

 

Projekt "Akademia Mistrzów Zawodu"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności;

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Szanowni Państwo

W sobotę 14.01.2017 roku uczestnicy projektu rozpoczęli 100 - godzinne kursy merytoryczne z zakresu logistyki i ekonomii. Będą one trwały również w pierwszym tygodniu ferii zimowych, a dokończone zostaną już po feriach. Nadmieniam, że są to kursy dla pierwszych grup.

 

 

Realizator projektu

 

 

 

22.12.2016 roku

Projekt "Akademia Mistrzów Zawodu"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności;

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Szanowni Państwo

W grudniu 2016 roku 6. nauczycieli ZSP w Brzezinach, uczestników projektu odbyło trzydniowy kurs z zakresu doradztwa zawodowego. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają na zajęciach z uczniami.

 

 

Realizator projektu

 

 

 

21.11.2016 roku

Projekt "Akademia Mistrzów Zawodu"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności;

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Szanowni Państwo

Uczniowie technikum żywienia uczestniczą w kursie baristy I stopnia. Możemy zobaczyć w galerii, czym się zajmują.

 

Galeria zdjęć

 

 

Realizator projektu

 

 

 

17.10.2016 roku

 

 

Projekt "Akademia Mistrzów Zawodu"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności;

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Szanowni Państwo

Projekt "Akademia Mistrzów Zawodu" jest realizowany. Zamieszczamy program i rozkład godzin kursu baristy. Prosimy o zapoznanie się z tymi materiałami.

 

Pliki do pobrania:

program kursu baristy - do pobrania plik pdf

rozkład godzin kursu baristy grupa I - do pobrania plik pdf

rozkład godzin kursu baristy grupa II - do pobrania plik pdf

 

 

Realizator projektu

 

 

 

07.10.2016 roku

 

 

Projekt "Akademia Mistrzów Zawodu"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności;

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Szanowni Państwo

Dnia 06.10.2016 roku - po zakończonej rekrutacji - odbyła się inauguracja Projektu "Akademia Mistrzów Zawodu" dla uczniów ZSP w Brzezinach. Na spotkanie do naszej szkoły przybył Starosta Powiatu Brzezińskiego Pan Edmund Kotecki, który wręczył materiały szkoleniowe wszystkim uczestnikom projektu oraz pogratulował uczestnictwa w nim naszym uczniom. Zamieszczamy zdjęcia materiałów szkoleniowych.

 

   

 

                       

 

 

 

Realizator projektu

 

 

 

06.09.2016 roku

 

Projekt "Akademia Mistrzów Zawodu"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności;

Działania XI.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie,

zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu "Akademia Mistrzów Zawodu" oraz do zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie.

 

Pliki do pobrania:

regulamin projektu - plik pdf

karta zgłoszenia TE - plik docx

karta zgłoszenia TL - plik docx

karta zgłoszenia TŻ - plik docx

karta zgłoszenia nauczyciela - plik docx

 

 

Realizator projektu

 

 

Rok szkolny 2016/2017

Od 1 lipca 2016 r. Powiat Brzeziński rozpoczyna realizację projektu "Akademia Mistrzów Zawodu - program wsparcia dla uczniów kształcących się w Powiecie Brzezińskim".
Celem projektu jest ułatwienie uczniom ZSP w Brzezinach przechodzenia z etapu edukacji do etapu zatrudnienia.
 
PROJEKT OBEJMUJE:
Kursy umiejętności zawodowych dla 60 uczniów
1. Kurs barmański I stopnia,
2. Kurs baristy I stopnia,
3. Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenia firmy,
4. Specjalista ds. kadrowo – płacowych,
5. Organizacja pracy w magazynie i monitorowanie dystrybucji,
6. Monitorowanie procesów transportowych.
• Kurs obsługi wózków widłowych wszystkich typów dla uczniów pełnoletnich.
• Wszyscy uczestnicy projektu odbędą miesięczne płatne staże zawodowe (także w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej).
• Kurs kwalifikacyjny z doradztwa edukacyjno-zawodowego ukończy 6 nauczycieli ZSP w Brzezinach.
• Wsparcie doradców edukacyjno-zawodowych dla 60 uczniów.
• W szkole powstaną 2 pracownie
   - dla zawodu technik logistyk, na stanie której będzie także wózek widłowy,
   - dla zawodu technik ekonomista.
• W szkole wdrożony zostanie program monitorowania losów absolwentów.
• 6 nauczycieli ukończy kurs z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i obsługi programu do obsługi losów absolwentów, 1 nauczyciel ukończy kurs instruktora nauki obsługi wózków widłowych.


REKRUTACJĘ ROZPOCZYNAMY od 1 września 2016 r.
Wartość projektu: 615 006,00 zł.
• Wartość dofinansowania: 562 159,93 zł.

 

Realizator projektu

 

 

 

Rok szkolny 2012/2013

 

„PRAKTYKA CZYNI MISTRZA”

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Z dniem 1 marca 2012 r. Powiat Brzeziński rozpoczął realizację projektu „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA”


17 kwietnia 2012 r. odbyła się inauguracja projektu pod nazwą „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA”, którego realizacja potrwa do 30 czerwca 2013 roku.
W ofercie zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez UE znalazły się liczne kursy:
kurs szybkiego czytania i efektywnego uczenia się, kurs prawa jazdy, kurs obsługi wózków widłowych, kursy gastronomiczne (kelner - barista, profesjonalna obsługa baru), kurs carvingu (rzeźbienia w owocach i warzywach), kurs obsługi programów księgowych, a także kursy języków angielskiego i hiszpańskiego.

 

Człowiek- najlepsza inwestycja

 

Realizator projektu        

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2010/2011/12

 

 

"Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela"

 

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 W dniu 1 lipca 2010 r. Powiat Brzeziński złożył wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pt. „Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela”. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Brzezińskiego oraz do grupy 30 nauczycieli.
 Celem projektu „Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela” jest podniesienie jakości nauczania i atrakcyjności oferty wszystkich szkół zawodowych Powiatu Brzezińskiego poprzez wsparcie edukacji szkolnej 280 uczniów (148K/132M) w zakresie podniesienia kluczowych umiejętności ułatwiających dalszą edukację i/lub uzyskanie pracy w Unii Europejskiej poprzez udział w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

 W ramach projektu zostaną zrealizowane:
 Programy edukacyjne zapewniające Uczniom i Nauczycielom nowoczesne narzędzia edukacyjne tj: szybkie czytanie, techniki pamięciowe, strategie uczenia się, systemy notowania i powtarzania materiału. Podniosą zdolność koncentracji, zachęcą do czytania, wzmocnią poczucie pewności i świadomości swoich zasobów, co z kolei podniesie sprawność uczenia się i efektywność na egzaminach. Istotny jest fakt, że zajęcia z Uczniami prowadzić będą, uprzednio gruntownie przeszkoleni Nauczyciele. Dzięki takiemu rozwiązaniu przekazana wiedza będzie wykorzystywana długo po zakończeniu projektu.
 Zajęcia językowe prowadzone przez lektorów tzw. „native speaker”, dla których dany język jest ojczystym zapewni uczniom nabycie aktywnych umiejętności komunikowania się w językach obcych (angielski, hiszpański, niemiecki), co umożliwi skuteczne poszukiwanie pracy w UE. Dostęp do dodatkowych zajęć zapewni wsparcie bezpośrednio w zdawaniu matury.
 Zajęcia matematyczno-informatyczne, których celem jest rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi; przygotowanie do matury, nabycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnych w życiu codziennym i zawodowym.
 Praktyczne zajęcia z przedsiębiorczości mające na celu zapoznanie Uczniów z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej, aktywnym poszukiwaniem pracy, tworzeniem CV, listu motywacyjnego, zapoznaniem z istniejącymi formami zatrudnienia, zakładaniem i prowadzeniem firmy i pozyskiwaniem środków, dostosowywaniem się do potrzeb rynku, poszukiwaniem nisz, mobilnością.

 Dzięki realizacji projektu zajęcia obowiązkowe prowadzone przez Nauczycieli zostaną wzbogacone o ciekawe i skuteczne metody, co zwiększy atrakcyjność oferty i podniesie jakość nauczania w szkołach zawodowych. Dla uczniów oznacza to podniesienie kluczowych kompetencji, a tym samym szybsze zdobycie pracy i elastyczność w dopasowaniu się do wymogów rynku. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia wiary uczestników we własne możliwości, zwiększy poczucie odpowiedzialności za własny rozwój.
 W ramach realizacji projektu szkoły zawodowe zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny (laptopy, rzutniki, tablica interaktywna, TV, DVD/blu-ray, kamera) o wartości 118 250,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1 467 421,41 zł,

 

 realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.

 

 

 Realizator Projektu

 

 

 

Koordynator projektu: Iwona Dudka

tel. kontaktowy: 795-158-329 

 

  •  regulamin projektu
  • deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

 

„Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela""

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Europejskiego Funduszu Społecznego

W   7 lutego  2011 r.   rozpoczęło  się   szkolenie dla nauczycieli, którego celem jest nabycie nowoczesnych technik ułatwiających uczenie, zapamiętywanie i wydobywanie informacji                     (mind  - mapping, ŁMZ, FAC, techniki pamięciowe, Mnich, rzymski pokój).

Zdobytą wiedzę i umiejętności nauczyciele  stosować będą  na swoich lekcjach.   Zajęcia  zakończą się  praktycznym i teoretycznym  egzamin końcowy.

Do projektu zgłosiło się 33 nauczycieli.

Człowiek - najlepsza inwestycja

                       Koordynator Projektu

                      Iwona Dudka

 

 

 

 
Rozpoczynają się  zajęcia  w ramach projektu
 „Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela”    

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           
-    „Kwantowy Umysł „
-    matematyczno –informatyczne
-   z przedsiębiorczości


„Kwantowy Umysł”
Zajęcia przeznaczone są  dla 280 uczniów  ( 28 grup po  52 h zajęć  z każdą grupą). Uczniowie otrzymają   podręczniki i  pomoce dydaktyczne .   Na zajęciach wykorzystywana będzie   edukacja polisensoryczna, kluczowa w przypadku nauczania uczniów z dysfunkcjami. Dzięki tym zajęciom  wszyscy uczestnicy  będą czuli większą pewność siebie i wiarę we własne możliwości.
 Cel zajęć :
• nabycie umiejętności SPRAWNEGO czytania ze zrozumieniem, a tym samym docierania do informacji pisanych i rozumienia tekstów różnego rodzaju, poprzez pobudzanie neuronowych struktur odpowiedzialnych za czytanie poprzez stymulację w postaci „kąpieli słownej”,
• zbudowanie pozytywnych przekonań nt. procesu uczenia się oraz samego siebie przez wzmocnienie postawy asertywnej, zbudowanie prawidłowych postaw społ. tj. umiejętność współdziałania w grupie i wspierania się nawzajem, by móc osiągnąć wspólne cele,
• nabycie umiejętności uczenia się, technik pamięciowych, które wspomogą proces kształcenia, technik notowania i powtarzania, rozbudzenie chęci zdobywania wiedzy.

 

Zajęcia matematyczno –informatyczne
przeznaczone  dla 280 uczniów  ( 28 grup po  30 h zajęć  z każdą grupą). Zajęcia  praktyczne poszerzające wiedzę uczniów  zdobywaną na lekcjach, zapoznanie z nowymi zagadnieniami matematycznymi  i informatycznymi , ćwiczenia  praktycznego zastosowania nabytych umiejętności .
 Cel zajęć :
• rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi; przygotowanie do matury, nabycie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych w życiu codziennym i zawodowym,
• ukształtowanie  zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
• dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności.
• zdobycie umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.

 

 Zajęcia z przedsiębiorczości  -   Zajęcia  mające na celu zapoznanie uczniów  z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej, aktywnym poszukiwaniem pracy (gdzie, jak, narzędzia niezbędne) tworzeniem CV, listu motywacyjnego, zapoznaniem z istniejącymi formami zatrudnienia, zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy i pozyskiwaniem środków, dostosowywaniem się do potrzeb rynku, poszukiwaniem nisz, mobilnością.  Zajęcia prowadzone będą w 28 grupach po 30 godzin każda.
Cele :
-  nabycie umiejętności autoprezentacji
- zdobycie  elastyczności zawodowej.
Zajęcia  praktyczne prowadzone przy pomocy środków audio-video .

 

 Człowiek - najlepsza inwestycja

                     Koordynator Projektu

                    Iwona Dudka

 

 

"Autostrada Kpmpetencji Unznia i Nauczyciela"

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Donde estudias ? – Gdzie się uczysz?
Na korytarzach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach coraz częściej można usłyszeć uczniów pozdrawiających się słowami „Ola” , „Hello” czy „Hallo” . Właśnie dla uczniów ZSP od stycznia tego roku prowadzone są dodatkowe, całkowicie bezpłatne  zajęcia z języka hiszpańskiego, angielskiego i niemieckiego w ramach projektu „ Autostrada kompetencji ucznia i nauczyciela”. Wykładowcami zajęć językowych są „native speaker”  rodowici mieszkańcy krajów : Hiszpan-  Roberto, Anglik - Ben i Niemiec -  Peter, oraz doświadczeni wykładowcy jednej ze znanych szkół językowych w Łodzi. Zajęcia prowadzone są metodą dualną , gdzie lektor polski i „native” współpracują ze sobą przy wykorzystaniu nowoczesnych technik edukacyjnych. Grupy liczą maksymalnie 10 osób a cykl kształcenia wynosi 120 godzin na grupę.

Z kamerą wśród uczniów
W ramach tego samego projektu w ZSP prowadzone są również  dla uczniów zajęcia z przedsiębiorczości , na których uczniowie w bardzo interesujący sposób  zapoznawani są  z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej, aktywnym poszukiwaniem pracy, tworzeniem CV i listu motywacyjnego, zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy, tworzeniem business planu. Zajęcia praktyczne w ramach grup przedsiębiorczości prowadzone są przy pomocy środków audio-video.

Surfowanie nie pytanie
W ramach zajęć matematyczno-informatycznych uczniowie poszerzają wiedzę zdobyta na lekcjach, zapoznają się z nowymi pojęciami z zakresu matematyki i informatyki. Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do matury, nabycie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w życiu codziennym i zawodowym.  

Kwantowe Umysły czytają z patykiem 
W ramach projektu w ZSP prowadzone są równie innowacyjne zajęcia z zakresu technik szybkiego czytania oraz nowoczesnych technik pamięciowych.  Na zajęciach o nazwie „Kwantowy Umysł” uczniowie przez 52 godziny trwania kursu nabywają umiejętności sprawnego czytania ze zrozumieniem, uczenia się , poznają nowoczesne techniki zapamiętywania , notowania i powtarzania, jak również sposoby skutecznej relaksacji i koncentracji. Uczniom na zajęciach towarzyszy muzyka aktywizująca mózg. Każdy z uczestników został wyposażony w komplet materiałów takich jak podręcznik, zestawy ćwiczeń, kości do gry oraz patyczki do szybkiego czytania. Ćwiczenia proponowane na zajęciach w kluczowy sposób pomagają uczniom z dysfunkcjami takimi jak dyslekcja w poprawie samooceny , wiary we własne możliwości, co przekłada się na podniesienie wyników nauczania.

 W ramach zajęć projektu „Autostrada kompetencji ucznia i nauczyciela” uczniowie objęci są nie tylko fachową opieką doświadczonej kadry pedagogicznej , są również wyposażani w bezpłatne podręczniki i materiały. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się na terenie szkoły w grupach maksymalnie 10cio osobowych.
Projekt prowadzony będzie do 31 grudnia 2011 roku z możliwością przedłużenia go na dalszy semestr, tak więc  nie tylko uczniowie klas starszych ZSP będą mogli wziąć udział w zajęciach ale i uczniowie klas pierwszych nowego roku szkolnego 2011/2012.

 

                    Koordynator Projektu

                     Iwona Dudka

Człowiek - najlepsza inwestycja

 Realizator Projektu

 

 

 

 

"Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela"

 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W dniu 12 marca 2012 r.  przeprowadzono eliminacje   Szkolnych  Mistrzostw 
  w trzech kategoriach:
czytania ze zrozumieniem i technik pamięciowych,  138 uczestników
-  umiejętności językowych,   52 uczestników
- wiedzy matem-informat,   51 uczestników
Ogółem do  eliminacji zgłosiło się   241 uczniów .
Do finału zakwalifikowali się następujący uczniowie: 
czytania ze zrozumieniem i technik pamięciowych
Świniarska Katarzyna, Perka Patrycja , Markowicz Karolina, Kowalski Sebastian, Wosińska Patrycja,  Olczyk Tomasz, Kompa Dominika Martyna, Banaszkiewicz Paulina, Bystroński Sylwester, Supera Ewelina, Lewandowski Dawid, Fijałkowski Bartosz, Chruścielewski Rafał, Loba Magda , Prusinowski Cezary, Loba Joanna, Godala Dominik Adam , Rosiak Sylwia , Skorzycka Martyna, Wojcieszek Sylwia, Jajszczyk Adrian Sasin Krzysztof, Łapka Jowita, Strzelecki Artur, Świniarski Sebastian, Siejkowska Monika, Jóźwik Katarzyna, Wylazłowska Magda, Jakubowski Rafał, Kaźmierczak Anna, Bączyński Sebastian, Czajka Monika, Szydlik Marta, Szychowski Hubert

-  umiejętności językowych

Niewiadomska Monika ,Siuciński Mateusz,Stańczyk Przemysław ,Zytke Wojciech ,Bartyzel Adrian, Brdon Ewelina ,Brzezińska Joanna, Kowalska Aneta,Misiak Joanna ,Zielińska Małgorzata ,Balas Mirosława, Rokicki Paweł, Stańczyk Marcin, Kotas Michał ,Włodarczyk Paweł , Kaszczyk Bartosz, Matyszczak Karolina, Stachecka Sandra,  Stępniarek Mariusz, Książek Bartłomiej ,Polit Daniel, Jaworska Angelika, Fiks Maciej, Popiel Aleksandra, Rubaszewska Katarzyna, Gumiński Mateusz,  Pintara Sebastian ,Racz Rafał, Michał Rojewski.

- wiedzy matematyczno-informatycznej

Becemowicz Karol, Kieszek Patrycja, Szymańska Marlena, Matysek Błażej, Skwarka Marcin, Jastrzębska Justyna,  Leończuk Dominika, Skorzycki Mateusz, Agazarian Krystine, Rosiński Dominik, Rydlewski Marcin, Urbański Mateusz, Budlewski Mateusz, Janus Konrad, Chądzyński Tomasz, Michnicka Ewa, Szeleszczyk Patryk, , Jędrzejczak Patryk, Jankowska Malwina, Kaźmierczak Krzysztof, Łapka Ewa, Swęd Karolina, Szczesek Aleksandra, Kijo Sebastian, Kaźmierczak Mariusz, Majchrzak Michał, Kaczmarek Krzysztof.

                                                                                                                                             

 

W dniu 15 marca 2012 r.  odbył się finał Szkolnych Mistrzostw laureatami zostali :

                                     czytanie ze zrozumieniem i technik pamięciowych

I miejsce  Artur   Strzelecki II a TŻ
II miejsce  Patrycja Perka  III a TŻ
III miejsce  Rafał Chruścielewski III a TŻ

                                    zajęcia  językowe 

I miejsce  Adrian Bartyzel  kl. III TE              
II miejsce  Wojciech Zytke  kl. II TL    
III miejsce  Bartłomiej Książek kl. III b TŻ        


                              zajęcia matematyczno – informatyczne 

I miejsce  Szczesek Aleksandra kl. IV TL        
II miejsce  Michnicka Ewa  kl. IV TE       
III miejsce  Kaźmierczak Mariusz kl. IV TE       


Dla zwycięzców zakupiono atrakcyjne nagrody:
 I miejsca  notebooki
II miejsca -MP4
III miejsca- DVD  

 Człowiek - najlepsza inwestycja

 

 Koordynator Projektu

                     Iwona Dudka

 

 Realizator Projektu

 

 

 

"Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela"

 

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

rok szkolny 2009/2010


Aktywni, zdolni, dumni - integracja poprzez działania artystyczne”

 

   


Projekt "Aktywni, zdolni, dumni - integracja poprzez działania artystyczne",
którego realizację rozpoczęliśmy w styczniu 2010 roku, pozwolił nam na aktywną integrację młodzieży ZSP nr 1 w Brzezinach z mieszkańcami powiatu brzezińskiego, władzami i instytucjami znajdującymi się na terenie miasta. Dzięki realizacji w/w projektu 15 uczniów naszej szkoły bierze udział w cotygodniowych warsztatach teatralnych (od lutego do czerwca), podczas których uczestnicy projektu otrzymują prowiant. W ramach projektu realizujemy 3 duże widowiska: "Serce Mistrza" (o Fryderyku Chopinie), "Przed sklepem Jubilera" wg Karola Wojtyły, "Historyja stara, acz śmieszna" (średniowieczna opowieść). Do każdego z nich przygotowane są plakaty i zaproszenia. Atrakcyjność spektakli podnoszą przygotowane przez plastyka scenografie i projekcje multimedialne, a także zakupione przez realizatora projektu kostiumy i rekwizyty. Każde widowisko jest profesjonalnie nagłośnione i oświetlone. W dniu premiery wszyscy uczestnicy projektu mają zapewniony obiad. Warsztat pracy aktorskiej młodzież poznaje także podczas lekcji z zawodowymi aktorami oraz w kinie. Udział w tej formie wsparcia potwierdza certyfikat. Każdy z 15 uczestników projektu otrzyma także certyfikat poświadczający udział w całym projekcie. Uczniom spoza Brzezin realizator projektu zapewnia dojazd na każdy premierowy spektakl; uczestnicy projektu nie ponoszą też kosztów dojazdu na lekcję z aktorem i do kina. Celem projektu jest zmotywowanie młodych ludzi do działalności na rzecz środowiska lokalnego, ale także wzbudzenie w nich poczucia dumy z własnych dokonań oraz potrzeby samorozwoju.

 

"Serce Mistrza"
Uczestnicy projektu „Aktywni, zdolni, dumni – integracja poprzez działania artystyczne”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
mają zaszczyt zaprosić mieszkańców powiatu brzezińskiego na spektakl „ SERCE MISTRZA” organizowany z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, który odbędzie się 27 marca br. o godzinie 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach.

 

 

 

 

„ Przed sklepem jubilera”

Uczestnicy projektu „Aktywni, zdolni, dumni – integracja poprzez działania artystyczne”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mają zaszczyt zaprosić mieszkańców powiatu brzezińskiego na spektakl „ Przed sklepem jubilera” organizowany z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, który odbędzie się 25 maja br. o godzinie 18.40 w parafii św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

 

 

 

 

„Historyja stara, acz śmieszna, czyli jak pod Grunwaldem zgoda zwyciężyła”

Uczestnicy projektu „Aktywni, zdolni, dumni – integracja poprzez działania artystyczne”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mają zaszczyt zaprosić mieszkańców powiatu brzezińskiego na spektakl

24 czerwca 2010, godz. 11.00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach

25 czerwca 2010, godz. 10.00 Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach
27 czerwca 2010, godz. 14.00 Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

 

                                                                        Realizator Projektu

                                                                        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

                                                                        w Brzezinach

 

 

"Finał projektu „Zaprzyjaźnij się z Chopinem”

 

2010-11-23 
16 listopada 2010 r., 45–osobowa grupa złożona z reprezentantów wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brzezińskiego oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach wzięła udział w wycieczce „Mazowsze Chopina”. Opiekę nad nią sprawowało 4 nauczycieli – opiekunów. Pierwszym punktem wyjazdu był dworek w Żelazowej Woli, w którym kompozytor przyszedł na świat. Kolejnym – kościół pw. Św. Rocha w Brochowie, gdzie sakrament małżeństwa przyjęli Justyna i Mikołaj (rodzice Fryderyka)  oraz gdzie chłopiec został ochrzczony.
Stamtąd wycieczkowicze udali się do Warszawy, aby zatrzymać się przy wszystkich ławeczkach grających muzykę Fryderyka Chopina. Stanęły one w stolicy w  bieżącym  roku dla uczczenia 200 rocznicy urodzin pianisty; każda z nich wyznacza ważne w biografii Fryderyka Chopina miejsce na planie stołecznego miasta. Pierwsza ławeczka na placu Krasińskich upamiętnia premierowy koncert kompozytora, który miał miejsce 17 marca 1830 r. w nieistniejącym już dzisiaj  Teatrze Narodowym (dzisiaj Pomnik Powstania Warszawskiego). Na Placu Zamkowym cała grupa zjadła obiad, by z nową dawką energii kontynuować spacer po Warszawie. Młodzież bowiem odwiedziła następnie kolejne mieszkania rodziny Chopinów (łącznie trzy), aby zakończyć wycieczkę wizytą w Kościele Świętego Krzyża, gdzie spoczywa serce Fryderyka Chopina.
Udział w wycieczce był całkowicie bezpłatny, bo stanowiła ona podsumowanie projektu realizowanego przez powiat brzeziński. Projekt „Zaprzyjaźnij się z Chopinem”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, objął szereg zadań edukacyjnych: prelekcje muzyczne we wszystkich szkoła ponadpodstawowych z terenu powiatu brzezińskiego, konkursy i wieczór poetycko – muzyczny z udziałem wybitnego aktora Jerzego Zelnika, którego zwieńczeniem był pokaz sztucznych ogni. Uczestnicy wycieczki to młodzież, która została nagrodzona za udział w konkursach objętych projektem: plastycznym, wiedzowym i na prezentację multimedialną. 

                                                                                       Realizator Projektu

                                                                                       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

                                                                                       w Brzezinach

 

                                                                                                                                            

 

rok szkolny 2008/2009

 

 

 

Równaj do najlepszych”

We wrześniu 2008 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach jako pierwsza szkoła ponadgimnazjalna w mieście przystąpił do realizacji zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w ciągu całego roku szkolnego 2008/2009.

 

„Równaj do najlepszych” to projekt opracowany przez nauczycieli ZSP nr 1 w Brzezinach w ramach priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach” poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". skierowane jest do młodzieży zainteresowanej poszerzaniem i pogłębianiem wiedzy z wybranych przedmiotów z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych ,ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo- matematycznych. W ramach podjętych działań młodzież uczestniczy w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych jak również w zajęciach kół zainteresowań. Planowane są również liczne wycieczki i spotkania z psychologiem.

Projekt przeszedł pomyślnie wszystkie weryfikacje i oceny komisji przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Szkoła dzięki udziałowi w projekcie wzbogaci się o liczne cenne pomoce naukowe i dydaktyczne, które podniosą atrakcyjność i efektywność prowadzonych zajęć. W tym celu dokonane zostaną zakupy dodatkowych pomocy naukowych potrzebnych w realizacji zamierzonych celów. W ramach zakupów ze środków Unii Europejskiej szkoła wzbogaci się o nowe mapy, słuchawki z mikrofonami do komputerów, model układu kostnego człowieka , programy edukacyjne, laptopa, ekran, projektor, mikroskop z kamerą itp.

Projekt obejmie ponad 200 uczniów uczących się w Liceum Ogólnokształcącym wieku od 16 do 19 lat z Brzezin, okolicznych wsi uczęszczającą do ZSP nr 1 w Brzezinach.

...udany finisz projektu unijnego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach w okresie od 05 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. realizował projekt p.t. „Równaj do najlepszych”- w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nasz projekt był pierwszym projektem realizowanym przez szkołę ponadgimnazjalną z powiatu brzezińskiego współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkimi pracami związanymi z obsługą projektu zajmował się Zespół Projektowy w składzie: Jolanta Wojciechowska, Ewa Kowalczyk , Zenona Włodarczyk i Katarzyna Kawecka. Zespół Projektowy musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami zarówno organizacyjnymi jak i formalnymi.
W projekcie uczestniczyło 172 uczniów z klas liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego. Młodzież brała udział w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i kołach zainteresowań. Wielu uczniów uczestniczyło w więcej niż jednych zajęciach. Oprócz zajęć dydaktycznych odbyły się liczne wyjazdy, m.in.:
- dwie wycieczki do Warszawy ( Sejm, Zamek Królewski, Giełda Papierów Wartościowych),
- do Banku PeKaO SA w Łodzi,
- do Muzeum Geologicznego w Łodzi,
- na Giełdę Minerałów w Łodzi,
- do Rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim.
Młodzież uczestniczyła także w spotkaniach z psychologiem. Dotyczyły one planowania kariery zawodowej, kształtowania poczucia własnej wartości, komunikacji interpersonalnej, rozwijania empatii.
W czasie realizacji promowaliśmy projekt w prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły, na imprezach szkolnych, na spotkaniach z rodzicami; wykonaliśmy również plansze informujące o projekcie.
W ramach promocji projektu wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki z logo EFS, najbardziej zaangażowanym i aktywnym na zajęciach wręczono podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego torby typu STUDENT lub torby konferencyjne.
Uczestnictwo w zajęciach nie wiązało się z żadnymi nakładami finansowymi ponoszonymi przez ucznia. Zarówno pomoce dydaktyczne w postaci segregatorów, długopisów, materiałów do zajęć jak i wycieczki były nieodpłatne, finansowane ze środków UE.
Poprzez udział w projekcie szkoła wzbogaciła się o liczne pomoce naukowe, które będą nadal służyły w procesie kształcenia.
Na zakończenie projektu, w ramach ewaluacji , jego uczestnicy wypełnili ankiety. Młodzież bardzo dobrze oceniła udział i realizację projektu . Wyniki ankiet potwierdzają, że potrzebna jest realizacja tego typu projektów, w związku z tym planujemy kontynuować nasze działania.

                                                                      Realizator Projektu

                                                                      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

                                                                      w Brzezinach