Rada Rodziców

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach


rok szkolny 2015/2016

 

Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Stawiany
Z-ca przewodniczącego – Monika Misiak
Sekretarz – Małgorzata Płocka
Skarbnik – Ewa Cupryn – Olszak

Komisja Rewizyjna:
Aneta Hejchman
Alina Kobus
Piotr Urbański

 

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach


rok szkolny 2014/2015


Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Stawiany

Zastepca przewodniczącego - Monika Adamus

Sekretarz - Karolina Borowińska

Skarbnik - Małgorzata Płocka


Komisja Rewizyjna:

Ewa Olszak

Marlena Rosiak

Beata Lisik

 

 

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach


rok szkolny 2013/2014


Przewodnicząca Rady Rodziców - Ewa Łapka

Zastepca przewodniczącego - Danuta Grzejszczak

Sekretarz - Barbara Kowalska

Skarbnik -

 

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Stawiany

Jan Pawłowicz

Marlena Rosiak

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

 

rok szkolny 2012/2013

 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Ewa Pietrzyk
Zastępca przewodniczącego Mirosław Jedynak
Sekretarz
Anna Miazek
Skarbnik
Marzena Budlewska

 

Komisja Rewizyjna:

Joanna Burchard

p. Stawiany
Mieczysław Wąsowski
Małgorzata Wosińska

 

 

 

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

 

rok szkolny 2011/2012


Przewodnicząca Rady Rodziców – Ewa Pietrzyk
Zastępca przewodniczącego Mirosław Jedynak
Sekretarz
Anna Miazek
Skarbnik
Marzena Budlewska

 

Komisja Rewizyjna:

Joanna Burchard
Mieczysław Wąsowski
Małgorzata Wosińska


Rada Rodziców
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

 

rok szkolny 2010/2011

 

Przewodnicząca Rady Rodziców-  Halina Szczepaniak
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – 
Ewa Pietrzyk
Sekretarz – 
Anna Grzegorczyk
Skarbnik – Elżbieta Machcińska

 

 

 

Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Maryniowska
Anna Miazek
Mirosław Jedynak