Wydarzenia

09.11.2017 roku

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach  dnia 9 listopada 2017 roku wzięła udział w konkursie historycznym pod hasłem: „Droga Polski do niepodległości – 11 Listopada 1918 roku”.
Łącznie w konkursie uczestniczyło 28 uczniów z następujących klas: I TL, I TŻ/TE, II LO, III LO,
IV TE/TŻ, IV TL/TE, III TE/TŻ, III TL, IV TŻ, II TŻ/TK.
Najlepsi uczniowie to:
Jakub Wilczak z klasy I TL                   – I miejsce
Małgorzata Urbańska z klasy III LO      – II miejsce
Jakub Goli z klasy  I TL                       - II miejsce
Klaudia Klimczak I TE                         - III miejsce
Gratuuuulujemy!!!

 

>> zobacz zdjęcia w galerii

 

01.12.2016 roku

Dnia 28 listopada 2016 roku został przeprowadzony konkurs wiedzy pod hasłem "Życie i twórczość literacka Henryka Sienkiewicza". Oto wyniki konkursu:

I miejsce - Magdalena Płocka - klasa III LO

I miejsce - Julia Rosiak - klasa II TE

II miejsce - Marta Rutkowska - klasa II TE

III miejsce - Wiktoria Arndt - klasa III TŻ

III miejsce - Mateusz Jacczyk - klasa III LO

Zwycięzcom gratulujemy!!!

 

Wyniki konkursu "Panowanie Jana III Sobieskiego w Polsce"

 

DNIA 6 KWIETNIA 2016 ROKU ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY KONKURS WIEDZY POD HASŁEM:
„PANOWANIE JANA III SOBIESKIEGO W POLSCE”. W KONKURSIE WZIĘŁO UDZIAŁ 30 UCZNIÓW Z NASTĘPUJĄCYCH KLAS:
KLASA    LICZBA UCZNIÓW
I LO                  3
I TL                  1
II LO                 7
II TŻ I UG          5
III LO                7
III TŻ I UG         5
IV TL                2
NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZDOBYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:
I MIEJSCE     MATEUSZ DYŚKO                 KLASA III LO
II MIEJSCE    MONIKA BURTKA                 KLASA III LO
III MIEJSCE   PRZEMYSŁAW CHOLAK        KLASA I TL

 

Wyniki konkursu "Jan Paweł II Wielki"

 

Dnia 10 marca 2015 roku został przeprowadzony konkurs wiedzy pod hasłem "Jan Paweł II Wielki".

Wyniki konkursu:

I miejsce - Mateusz Dyśko - klasa II LO

II miejsce - Monika Burtka - klasa II LO

II miejsce - Artur Rojek - klasa II TL

III miejsce - Angelika Wiśniewska - klasa IV A TŻ

Gratulujemy!!!

 

 

Wystawa - Brzeziny - wrzesień 1939 roku

 

 

     W RAMACH PIELĘGNOWANIA TRADYCJI OBRONY II RZECZPOSPOLITEJ W 1939 ROKU SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKA  ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMMNAZJLANYCH W BRZEZINACH:

 

  • BRAŁA UDZIAŁ W POGADANKACH NA TEMAT SYTUACJI POLITYCZNO-MILITARNEJ W BRZEZINACH I ICH OKOLIC, JAKA MIAŁA MIEJSCE W PIERWSZYCH DNIACH WRZEŚNIA 1939 ROKU;
  • UCZNIOWIE ZAPOZNALI SIĘ Z WYSTAWĄ, KTÓRA BYŁA POŚWIĘCONA BRZEZINOM I OKOLICOM W CZASIE WALK NA POCZĄTKU WRZEŚNIA 1939 ROKU;
  • MŁODZIEŻ MOGŁA  W OPARCIU O EKSPOZYCJĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYDARZENIAMI TAMTYCH DNI, MOGŁA PODJĄĆ PRÓBĘ ODTWORZENIA DZIAŁAŃ WOJENNYCH W OKOLICACH  BRZEZIN;
  • MOGŁA PRZEŚLEDZIĆ LINIĘ FRONTU WOJSK POLSKICH I NIEMIECKICH, BAZUJĄC NA MAPACH I SZKICACH ODZWIERCIEDLAJĄCYCH UKŁAD SIŁ POLSKICH I WROGA;
  •  POZNAŁA BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU I MIEJSCA ICH SPOCZYNKU (CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI W BRZEZINACH, CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI W KOŁACINKU, CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI W DMOSINIE, CMENTARZ W  WOLI CYRUSOWEJ);
  • DOWIEDZIAŁA SIĘ TAKŻE O LOSACH ARESZTOWANYCH I  WYWIEZIONYCH NA WSCHÓD (SKWER KATYŃSKI) ORAZ  POZNAŁA LOSY BRZEZIŃSKICH ŻYDÓW ( TABLICA OKOLICZNOŚCIOWA NA UL. B. JOSELEWICZA).

   UCZNIOWIE DZIĘKI TYM INFORMACJOM BĘDĄ PODTRZYMYWAĆ PAMIĘĆ TAMTYCH DNI, WZROSŁO  POCZUCIE ICH TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ A TAKŻE WE WŁAŚCIWY SPOSÓB BĘDĄ ODDAWAĆ HOŁD POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY.