Tekst ślubowania

MY - uczniowie klas pierwszych,

wstępujący w progi ZSP w Brzezinach,

świadomi powagi chwili

uroczyście ślubujemy!

Strzec honoru szkoły i stać się godnymi jej tradycji,

brać przykład z ludzi rzetelnych,

stawiać dobro kraju ponad własne,

rozwijać w sobie postawę obywatelską,

być wiernymi ideałom etyku chrześcijańskiej.

Pamiętając, że na naszą naukę i wychowanie

składa się trud nauczycieli i rodziców,

ślubujemy nie zawiść pokładanego w nas zaufania

I starać się odpowiedzieć na ten trud własnym wysiłkiem.

Niech naszej społeczności uczniowskiej

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach
przyświeca hasło:

ODWAŻ SIĘ BYĆ MĄDRYM!

Ślubujemy!!!