Biblioteka

Biblioteka
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

 

zaprasza Czytelników

w następujących godzinach:

 

 

 

Dzień tygodnia        Godziny otwarcia          
Poniedziałek 8.45 - 14.00
Wtorek 8.45 - 14.00
Środa 8.45 - 13.45
Czwartek 8.45 - 11.00
Piątek 8.45 - 11.00

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ1. Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ MOGĄ KORZYSTAĆ UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY  SZKOŁY ORAZ  RODZICE.

2. CZYTELNICY, NIE UCZNIOWIE, KWITUJĄ WYPOŻYCZENIE KSIĄŻEK WŁASNORĘCZNYM  PODPISEM.

3. BIBLIOTEKA UDOSTĘPNIA SWE ZBIORY OD 10 WRZEŚNIA DO KOŃCA MAJA  KAŻDEGO  ROKU  SZKOLNEGO.

4. POMOCĄ W  PRACY  NAUCZYCIELA  BIBLIOTEKARZA  JEST  AKTYW UCZNIOWSKI.

5. ZE ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE ZBIORÓW MOŻNA KORZYSTAĆ:
-/ WYPOŻYCZAJĄC JE DO DOMU (LEKTURA, BELETRYSTYKA);
-/ CZYTAJĄC LUB PRZEGLĄDAJĄC NA MIEJSCU (KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY, CZASOPISMA, ZBIORY SPECJALNE).

6. CZYTELNIK MOŻE WYPOŻYCZYĆ KSIĄŻKI WYŁĄCZNIE NA SWOJĄ KARTĘ.

7. NIE MOŻNA KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI ODDAĆ SAMOWOLNIE  KOMU INNEMU.

8. JEDNORAZOWO MOŻNA WYPOŻYCZYĆ DWIE KSIĄŻKI; NA OKRES DWÓCH TYGODNI BELETRYSTYKĘ, A NA OKRES JEDNEGO MIESIĄCA LEKTURĘ  SZKOLNĄ.

9. W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ  MOŻE ŻĄDAĆ ZWROTU KSIĄŻEK PRZED UPŁYWEM USTALONEGO TERMINU.

10. JEŻELI CZYTELNIK NIE PRZECZYTAŁ KSIĄŻEK, A WYPOŻYCZALNIA NIE MA NA NIE NOWYCH ZAMÓWIEŃ, TO MOŻE PRZED UPŁYWEM TERMINU  ZWROTU  PRZYNIEŚĆ  KSIĄŻKI  I  UZASADNIĆ  PROŚBĘ O ICH  PROLONGATĘ.

11. WYPOŻYCZONE MATERIAŁY NALEŻY CHRONIĆ PRZED ZNISZCZENIEM I ZGUBIENIEM. CZYTELNIK  PRZED WYPOŻYCZENIEM POWINIEN ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ICH STAN I ZAUWAŻONE USZKODZENIA ZGŁOSIĆ NAUCZYCIELOWI BIBLIOTEKARZOWI.

12. CZYTELNIK, KTÓRY ZGUBI LUB ZNISZCZY KSIĄŻKĘ LUB INNE DOKUMENTY ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, MUSI ODKUPIĆ TAKĄ SAMĄ LUB INNĄ WSKAZANĄ PRZEZ  NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA POZYCJĘ O WARTOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ AKTUALNEJ ANTYKWARYCZNEJ  CENIE  POZYCJI  ZGUBIONEJ  LUB  ZNISZCZONEJ.

13. WYPOŻYCZONE KSIĄŻKI I INNE RODZAJE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH  MUSZĄ  ZOSTAĆ  ZWRÓCONE DO BIBLIOTEKI PRZED KOŃCEM ROKU  SZKOLNEGO.

14. W PRZYPADKU ZMIANY SZKOŁY LUB JEJ UKOŃCZENIA CZYTELNIK ZOBOWIĄZANY JEST PRZED ODEJŚCIEM ROZLICZYĆ SIĘ Z BIBLIOTEKĄ  SZKOLNĄ   – KARTA OBIEGOWA.

15. KAŻDY UCZEŃ ZOBOWIĄZANY JEST ZAZNAJOMIĆ SIĘ Z REGULAMINEM  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ.


ZATWIERDZONO DECYZJĄ RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W BRZEZINACH
REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI1. Z  CZYTELNI MOŻE KORZYSTAĆ KAŻDY UCZEŃ.


2. W CZYTELNI OBOWIĄZUJE CISZA.


3. KORZYSTAJĄCY Z CZYTELNI OBOWIĄZANY JEST KAŻDORAZOWO WPISAĆ DO „KSIĘGI OBECNOŚCI” SWOJE NAZWISKO, KLASĘ I TEMAT.


4. W CZYTELNI MOŻNA KORZYSTAĆ ZE WSZYSTKICH ZBIORÓW, TJ.: Z KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO, CZASOPISM I ZBIORÓW WYPOŻYCZALNI.


5. Z  KSIĘGOZBIORU I CZASOPISM MOŻE CZYTELNIK KORZYSTAĆ TYLKO NA MIEJSCU, NIE MOŻNA WYNOSIĆ ICH  POZA CZYTELNIĘ.


6. CZASOPIMA ODNOSI SIĘ NA USTALONE MIEJSCE.


7. PREZD OPUSZCZENIEM CZYTELNI NALEŻY ZWRÓCIĆ CZYTANE KSIĄŻKI NAUCZYCIELOWI.


8. CZYTELNIK OSOBIŚCIE ODPOWIADA ZA KSIĄŻKI I CZASOPISMA, Z KTÓRYCH KORZYSTA. Z KSIĄŻKAMI I CZASOPISMAMI POWINIEN OBCHODZIĆ SIĘ STARANNIE, A DOSTRZEŻONE  USZKODZENIA NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ NAUCZYCIELOWI.


9. NIE WOLNO KREŚLIĆ KSIĄŻEK, ZAGINAĆ KARTEK, NIEPRAWIDŁOWO OBRACAĆ KART I UŻYWAĆ INNYCH ZAKŁADEK POZA PAPIEROWYMI.

 

 

ZATWIERDZONO DECYZJĄ RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W BRZEZINACH