Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ruchu Ludowym

Informacja  o  Powiatowym  Konkursie Wiedzy o Ruchu Ludowym przeprowadzonym dnia 14 maja 2018 roku w ZESPOLE  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH w BRZEZINACH

Dnia 14 maja 2018 roku o godzinie 11.00 w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ruchu Ludowym. Do udziału w konkursie zaproszono młodzież trzecich klas gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brzezińskiego. W konkursie wzięło udział: jeden uczeń szkoły podstawowej i dwie  gimnazjalistki z Jeżowa oraz trzech uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach (2 uczniów klasy I i 1 uczeń z klasy II) i 7 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
W skład jury konkursu weszli:
- starosta Edmund Kotecki,
- dyrektor ZSP Anna Sokołowska,
- nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie z LO  Elżbieta Borowska i z ZSP  Ewa Tyjon,
- Irena Gralewska-Jagiełło nauczyciel ZSP i LO jednocześnie członek Zarządu Powiatu.
Wręczenie nagród i dyplomów laureatom i pozostałym uczestnikom konkursu, w trzech kategoriach:
1. Uczniowie szkół podstawowych
2. Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych
3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
nastąpi  dnia 20 maja 2018 podczas obchodów Wojewódzkiego Święta Ludowego na terenie Muzeum w Brzezinach około godziny 15.30-16.30.
                                                                                                                   Irena Gralewska-Jagiełło

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
  • 1
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin