Znakomite wyniki egzaminów zawodowych

wrzesień 10, 2018

Znakomite wyniki egzaminu zawodowego w ZSP w Brzezinach!

Uczniowie naszego Technikum, którzy w czerwcu 2018 r. przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, uzyskali znakomite wyniki. Zdawalność różnych kwalifikacji w poszczególnych zawodach jest wysoka i wynosi: kelner - 100%, technik logistyk – powyżej 90% , technik żywienia i usług gastronomicznych - 90 %.
Egzamin zawodowy jest naprawdę trudny – składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego, w których trzeba uzyskać odpowiednio 50 i 75 % (przypomnijmy, że na egzaminie maturalnym próg zaliczeniowy to 30 %), więc są powody do dumy.
Dodajmy, że w ubiegłej sesji egzaminacyjnej wyniki były równie wysokie.
Serdeczne gratulacje dla naszych uczniów i nauczycieli!

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
  • 1
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin