Wydrukuj tę stronę

Znakomite wyniki egzaminów zawodowych

wrzesień 10, 2018

Znakomite wyniki egzaminu zawodowego w ZSP w Brzezinach!

Uczniowie naszego Technikum, którzy w czerwcu 2018 r. przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, uzyskali znakomite wyniki. Zdawalność różnych kwalifikacji w poszczególnych zawodach jest wysoka i wynosi: kelner - 100%, technik logistyk – powyżej 90% , technik żywienia i usług gastronomicznych - 90 %.
Egzamin zawodowy jest naprawdę trudny – składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego, w których trzeba uzyskać odpowiednio 50 i 75 % (przypomnijmy, że na egzaminie maturalnym próg zaliczeniowy to 30 %), więc są powody do dumy.
Dodajmy, że w ubiegłej sesji egzaminacyjnej wyniki były równie wysokie.
Serdeczne gratulacje dla naszych uczniów i nauczycieli!