Czy jesteś cyfrowobezpieczny?

październik 02, 2018

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa to ogólnopolski projekt edukacyjny. Przystąpiliśmy do projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa ponieważ bezpieczeństwo młodzieży jest celem nadrzędnym, a cyberprzemoc staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem.Warunkiem cyfrowego bezpieczeństwa w polskich szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, nauczycieli i rodziców na temat zagrożeń płynących w związku z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
W ramach Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego odbył się wykład dla wszystkich uczniów i nauczycieli prowadzony przez Szkolnego Edukatora Projektu oraz zajęcia w formie warsztatów dla uczniów i nauczycieli.
Mamy nadzieję że Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego skłoni młodych do przemyśleń i w przyszłości będą unikać zachowań narażających ich na cyberprzemoc w sieci.

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
  • 1
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin