Projekty Unijne

Projekty współfinansowane ze środków UE.

Strefa Uczniów

Wszystko czego szukasz jest tutaj.

Galeria

Życie szkoły w fotografiach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZSP w Brzezinach przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 w Paralia Pantaleimonas 600 65, Grecja oraz w Nea Mesangala 400 07, Grecja.

W zamówieniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
oferta złożona przez Wykonawcę Centrum Edukacji i Rozwoju MAGNA Sp. z o.o., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa.

Uzasadnienie
Oferta jest zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu, wykonawca spełnia założone kryteria. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia warunków oceny ofert zawartych w ogłoszeniu, kryteriami oceny ofert były:
- cena max. o wadze 43,5 pkt,
- termin bezkosztowego anulowania noclegu o wadze 30 pkt.
Ofercie przyznano 73,5 punktów.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana im punktacja:
- MM Group Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 279 lok. 3, 05-126 Stanisławów Pierwszy - 62,5 pkt.
- UpHOTEL Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra - 100 % oferta wycofana przez oferenta.

 

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
  • 1

ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny

(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin