Biblioteka

Projekty Unijne

Projekty współfinansowane ze środków UE.

Strefa Uczniów

Wszystko czego szukasz jest tutaj.

Galeria

Życie szkoły w fotografiach.

Biblioteka
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach

zaprasza Czytelników w następujących godzinach:

 • Godziny otwarcia

  07:00 - 15:00

 • Godziny otwarcia

  07:55 - 15:00

 • Godziny otwarcia

  10:30 - 14:40

 • Godziny otwarcia

  07:00 - 11:00

 • Godziny otwarcia

  07:00 - 11:00

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ MOGĄ KORZYSTAĆ UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY ORAZ RODZICE.
 2. CZYTELNICY, NIE UCZNIOWIE, KWITUJĄ WYPOŻYCZENIE KSIĄŻEK WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.
 3. BIBLIOTEKA UDOSTĘPNIA SWE ZBIORY OD 10 WRZEŚNIA DO KOŃCA MAJA KAŻDEGO ROKU SZKOLNEGO.
 4. POMOCĄ W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA JEST AKTYW UCZNIOWSKI.
 5. ZE ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE ZBIORÓW MOŻNA KORZYSTAĆ:
  -/ WYPOŻYCZAJĄC JE DO DOMU (LEKTURA, BELETRYSTYKA);
  -/ CZYTAJĄC LUB PRZEGLĄDAJĄC NA MIEJSCU (KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY, CZASOPISMA, ZBIORY SPECJALNE).
 6. CZYTELNIK MOŻE WYPOŻYCZYĆ KSIĄŻKI WYŁĄCZNIE NA SWOJĄ KARTĘ.
 7. NIE MOŻNA KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI ODDAĆ SAMOWOLNIE KOMU INNEMU.
 8. JEDNORAZOWO MOŻNA WYPOŻYCZYĆ DWIE KSIĄŻKI; NA OKRES DWÓCH TYGODNI BELETRYSTYKĘ, A NA OKRES JEDNEGO MIESIĄCA LEKTURĘ SZKOLNĄ.
 9. W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ MOŻE ŻĄDAĆ ZWROTU KSIĄŻEK PRZED UPŁYWEM USTALONEGO TERMINU.
 10. JEŻELI CZYTELNIK NIE PRZECZYTAŁ KSIĄŻEK, A WYPOŻYCZALNIA NIE MA NA NIE NOWYCH ZAMÓWIEŃ, TO MOŻE PRZED UPŁYWEM TERMINU ZWROTU PRZYNIEŚĆ KSIĄŻKI I UZASADNIĆ PROŚBĘ O ICH PROLONGATĘ.
 11. WYPOŻYCZONE MATERIAŁY NALEŻY CHRONIĆ PRZED ZNISZCZENIEM I ZGUBIENIEM. CZYTELNIK PRZED WYPOŻYCZENIEM POWINIEN ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ICH STAN I ZAUWAŻONE USZKODZENIA ZGŁOSIĆ NAUCZYCIELOWI BIBLIOTEKARZOWI.
 12. CZYTELNIK, KTÓRY ZGUBI LUB ZNISZCZY KSIĄŻKĘ LUB INNE DOKUMENTY ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, MUSI ODKUPIĆ TAKĄ SAMĄ LUB INNĄ WSKAZANĄ PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA POZYCJĘ O WARTOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ AKTUALNEJ ANTYKWARYCZNEJ CENIE POZYCJI ZGUBIONEJ LUB ZNISZCZONEJ.
 13. WYPOŻYCZONE KSIĄŻKI I INNE RODZAJE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH MUSZĄ ZOSTAĆ ZWRÓCONE DO BIBLIOTEKI PRZED KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO.
 14. W PRZYPADKU ZMIANY SZKOŁY LUB JEJ UKOŃCZENIA CZYTELNIK ZOBOWIĄZANY JEST PRZED ODEJŚCIEM ROZLICZYĆ SIĘ Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ – KARTA OBIEGOWA.
 15. KAŻDY UCZEŃ ZOBOWIĄZANY JEST ZAZNAJOMIĆ SIĘ Z REGULAMINEM BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.

ZATWIERDZONO DECYZJĄ
RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
W BRZEZINACH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Z CZYTELNI MOŻE KORZYSTAĆ KAŻDY UCZEŃ.
 2. W CZYTELNI OBOWIĄZUJE CISZA.
 3. KORZYSTAJĄCY Z CZYTELNI OBOWIĄZANY JEST KAŻDORAZOWO WPISAĆ DO „KSIĘGI OBECNOŚCI” SWOJE NAZWISKO, KLASĘ I TEMAT.
 4. W CZYTELNI MOŻNA KORZYSTAĆ ZE WSZYSTKICH ZBIORÓW, TJ.: Z KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO, CZASOPISM I ZBIORÓW WYPOŻYCZALNI.
 5. Z KSIĘGOZBIORU I CZASOPISM MOŻE CZYTELNIK KORZYSTAĆ TYLKO NA MIEJSCU, NIE MOŻNA WYNOSIĆ ICH POZA CZYTELNIĘ.
 6. CZASOPIMA ODNOSI SIĘ NA USTALONE MIEJSCE.
 7. PREZD OPUSZCZENIEM CZYTELNI NALEŻY ZWRÓCIĆ CZYTANE KSIĄŻKI NAUCZYCIELOWI.
 8. CZYTELNIK OSOBIŚCIE ODPOWIADA ZA KSIĄŻKI I CZASOPISMA, Z KTÓRYCH KORZYSTA. Z KSIĄŻKAMI I CZASOPISMAMI POWINIEN OBCHODZIĆ SIĘ STARANNIE, A DOSTRZEŻONE USZKODZENIA NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ NAUCZYCIELOWI.
 9. NIE WOLNO KREŚLIĆ KSIĄŻEK, ZAGINAĆ KARTEK, NIEPRAWIDŁOWO OBRACAĆ KART I UŻYWAĆ INNYCH ZAKŁADEK POZA PAPIEROWYMI.

ZATWIERDZONO DECYZJĄ RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BRZEZINACH

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
 • 1

ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny

(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin