Projekty Unijne

Projekty współfinansowane ze środków UE.

Strefa Uczniów

Wszystko czego szukasz jest tutaj.

Galeria

Życie szkoły w fotografiach.

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, obsługą gastronomiczną innych imprez, świadczeniem usług cateringowych poza zakładem gastronomicznym a także kelnerską obsługą gości w pokoju hotelowym.

Do głównych zadań kelnera, pracującego w zakładzie gastronomicznym, można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowanie potraw i napojów różnymi metodami i technikami oraz inkasowanie należności za potrawy napoje i towary handlowe z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych.

Innymi ważnymi zadaniami są: doradzanie i udzielanie gościom informacji na temat podawanych potraw i napojów, posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi; nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju świadczonych usług (także w obecności gości) sporządzanie potraw i napojów w obecności gości. Do ważnych zadań kelnera należy przygotowywanie i obsługiwanie przyjęć i innych imprez gastronomicznych, także poza siedzibą zakładu gastronomicznego.

Kelner, jak każdy pracownik gastronomii jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne i wysoką jakość żywności. Ze względu na bezpośredni kontakt z gośćmi, kelner staje się odpowiedzialny za odpowiednie ich przyjęcie, właściwą atmosferę w zakładzie gastronomicznym; jest „Żywą reklamą” zakładu gastronomicznego.

Praca kelnera wymaga stałej dużej koncentracji, odporności na stres i wiąże się często z dużym wysiłkiem fizycznym. Dlatego od kandydata do zawodu kelnera wymaga się szczególnych predyspozycji psychofizycznych i wysokiej kultury osobistej. Zawód kelnera łączy w sobie elementy pracy indywidualnej i zespołowej. Zazwyczaj kelner samodzielnie obsługuje gości, jednak aby zrealizować jego zamówienie i należycie obsłużyć gości musi współpracować z innymi pracownikami zakładu, może także pracować w zespołowym systemie obsługi kelnerskiej.

Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych:

 • pracowni gastronomicznej
 • sali obsługi konsumenta

Uczniowie klasy III odbywają praktyki zawodowe, zarówno na terenie Powiatu Brzezińskiego jak i w miejscowościach wypoczynkowych (Ustka, Pobierowo, Zakopane). Ponadto od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie mają możliwość odbyć praktyki poza granicami naszego kraju (Niemcy oraz Grecja).

Zastosowanie rozszerzenia z wybranych do programu przedmiotów przybliży uczniom zagadnienia związane bezpośrednio z zawodem. Wybór biologii pomoże kelnerowi właściwie komponować posiłki i doradzać gościom przy wyborze potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Rozszerzenie z języka obcego nowożytnego ułatwi przekazanie oferty usług zakładu gastronomicznego i porozumiewanie się z gośćmi obcojęzycznymi, których ze względu na wspólnotę europejską, rozwój turystyki i migrację, w związku z pracą, kelner spotyka na co dzień. Ponadto w programie dla zawodu kelner występuje przedmiot działalność gospodarcza w gastronomii, który bazuje na umiejętnościach ucznia z przedmiotu kształcenia ogólnego podstawy przedsiębiorczości.

W zawodzie wyodrębniono 2. kwalifikacje:
- T.9. Wykonywanie usług kelnerskich - egzamin w klasie II

Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru i zadania praktycznego, podczas którego przygotowują nakrycia i potrawy niewymagające długiej obróbki technologicznej.

Uczniowie w szkolnej sali obsługi konsumenta i pracowni gastronomicznej poznają i wykonują poszczególne elementy wymagane w podstawie programowej jako przygotowanie do tego zawodu. Poznają specyfikację pracy kelnera, jego predyspozycje zawodowe i właściwe cechy osobowości pożądane na takim stanowisku.

Uczniowie potrafią:

 • prawidłowo zastosować poznaną bieliznę stołową
 • zaaranżować stół konsumencki do wymaganej okoliczności
 • przygotować pierwsze nakrycie do zamówienia
 • obsłużyć gości różnymi metodami i technikami (po niemiecku, francusku, angielsku, rosyjsku) z uwzględnieniem właściwych stron i kierunków
 • przygotować potrawy i napoje według receptury, zgodnie z zasadami ergonomii, przepisów BHP, GHP, GMP, HACCP
 • wykorzystać spektakularne metody przygotowania potraw np. flambirowanie oraz metody obsługi gości – serwis synchroniczny
 • dobrać napój alkoholowy i bezalkoholowy do zamówionych potraw
 • wykonać czynności porządkowe przed otwarciem zakładu i po jego zamknięciu
 • wykazać się znajomością sprzętu barmańskiego i przygotowaniem drinków
 • obsłużyć gości o różnych typach osobowości

- T.10. Organizacja usług gastronomicznych - egzamin w I semestrze klasy IV

Uczniowie rozwiązują również test jednokrotnego wyboru i rozwiązują pisemnie zadanie praktyczne związane z organizacją przyjęcia okolicznościowego.

W tym celu prowadzący utrwalają już poznane i realizują kolejne odpowiednie partie materiału, a uczniowie potrafią:

 • scharakteryzować rodzaje przyjęć okolicznościowych
 • zaplanować i obliczyć wielkość sali i odpowiednią konfigurację stołów do zadanej ilości gości, oraz miejsca dla gości honorowych
 • zaplanować menu dla różnych grup gości, nie tylko polskiego pochodzenia (znajomość charakterystycznych potraw, napojów i zwyczajów żywieniowych różnych narodów)
 • przeprowadzić symulację kosztu usługi gastronomicznej (koszt konsumpcji i usług dodatkowych)
 • ustalić harmonogram przyjęcia i rodzaj serwisu.

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w przygotowaniu i obsłudze przyjęć okolicznościowych realizowanych przez ZSP w Brzezinach na terenie powiatu brzezińskiego. Jest to dla nich okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, przedsmak prawdziwej pracy.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w zawodzie kelner.

Świeżo upieczeni kelnerzy mogą otrzymać pracę w każdym zakładzie gastronomicznym w kraju i za granicą – restauracje, hotele, różnego rodzaju wysokiej klasy kompleksy wypoczynkowe, zakłady, które świadczą tylko organizację przyjęć okolicznościowych. Zarobki mogą być uwarunkowane klasą zakładu gastronomicznego, doświadczeniem zawodowym i rotacją gości.

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
 • 1

ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny

(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin