Po prostu wybierz
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Brzezinach

Image is not available
Image is not available

Zainwestuj
w swoją przyszłość

-/ zmuszania samego siebie,
żeby robić to, co należy zrobić;
-/ wtedy, gdy powinno być to zrobione;
-/ bez względu na to, czy Ci się to podoba, czy nie."

"Najcenniejsze, co możesz zdobyć, to zdolność do:
-Thomas Huxley
Slider

Projekty Unijne

Projekty współfinansowane ze środków UE.

Strefa Uczniów

Wszystko czego szukasz jest tutaj.

Galeria

Życie szkoły w fotografiach.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza obróbkę wstępną i cieplną zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego poprzez racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych.

Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa men u codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole i zarządzać zasobami ludzkimi.

Zajęcia odbywają się profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych:

  • pracownia gastronomiczna
  • sala obsługi konsumenta
  • pracownia planowania żywienia

Uczniowie klasy III odbywają praktyki zawodowe, zarówno na terenie Powiatu Brzezińskiego jak i w miejscowościach wypoczynkowych (Ustka, Pobierowo, Zakopane). Ponadto od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie mają możliwość odbyć praktyki poza granicami naszego kraju (Niemcy oraz Grecja).

Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

W programie nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: biologia (lub chemia) i język obcy nowożytny, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
T.6. Sporządzanie potraw i napojów – egzamin w klasie III
T.15. Organizacja żywienia iusług gastronomicznych- egzamin w I semestrze klasy IV

Dzwonki - Rozkład zajęć w szkole

Lekcje

Dzwonki

0

07.10 – 07.55

1

08.00 -08.45

2

08.50 - 09.35

3

09.45 - 10.30

4

10.45 -11.30

5

11.35 - 12.20

6

12.30 - 13.15

7

13.25 - 14.10

8

14.15 -15.00

9

15.05 –15.50
Nabór Optivum
Erasmus +
Nabór Optivum
krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Olimpiada Przedsiębiorczości
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
  • 1
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin