Projekty Unijne

Projekty współfinansowane ze środków UE.

Strefa Uczniów

Wszystko czego szukasz jest tutaj.

Galeria

Życie szkoły w fotografiach.

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Sporządzają korespondencję kadrową, handlową, administracyjną. Obsługują urzadzenia biurowe. Poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczą się rejestrować własną działalność gospodarczą. Naliczają wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczają przedsiębiorstwo z urzędem skarbowym z tytułu podatków. Sporządzają plany, analizy, sprawozdania. Uczą sie prowadzić pełną księgowość, czyli księgi handlowe. Poznają narzędzia marketingowe. W pracy wykorzystują pakiet Office w tym edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazę danych, program do tworzenia prezentacji. Pracują z programami firmy Insert. Są to: program magazynowo - sprzedażowy SUBIEKT GT, w którym sporządza się dokumenty magazynowe, faktury zakupu i sprzedaży wyrobów, towarów, usług; program finansowo - księgowy RACHMISTRZ GT, w którym rozlicza się podatek ryczałtowy oraz prowadzi księgę przychodów i rozchodów; program kadrowo - płacowy GRATYFIKANT GT, w którym nalicza się wynagrodzenia; program finansowo - księgowy REWIZOR GT, w którym prowadzi się księgi handlowe; program PŁATNIK, za pomocą którego rozlicza się przedsiębiorstwo z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach zawodu technik ekonomista wyróżniono 2. kwalifikacje.
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - egzamin w czerwcu klasy II
A.36 Prowadzenie rachunkowości - egzamin w styczniu klasy IV

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin teoretyczny odbywa się w wersji papierowej. Egzamin praktyczny odbywa się tylko i wyłącznie przy stanowisku komputerowym wyposażonym w wymienione wyżej programy użytkowe. W programie nauczania przewidziano 4. tygodniową praktykę zawodową, którą uczniowie odbywają w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych w tym np. w biurach rachunkowych.

Zdobyte kwalifikacje pozwolą na zatrudnienie w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach.

Technikum przygotowuje ucznia do podjęcia studiów ekonomicznych.

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
  • 1

ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny

(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin