Historia

Projekty Unijne

Projekty współfinansowane ze środków UE.

Strefa Uczniów

Wszystko czego szukasz jest tutaj.

Galeria

Życie szkoły w fotografiach.

Historia Szkoły

Szkolnictwo zawodowe nie miało w Brzezinach tradycji, było słabo rozwinięte i do 1946 r.- praktycznie nie istniało. Nawet w okresie XX-lecia międzywojennego nie było bazy szkolnej dla tego typu edukacji.

Historia szkoły sięga roku 1947, kiedy to Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego uruchomił pierwszą w Brzezinach szkołę nowego typu – Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. Funkcjonowała ona w niezwykle trudnych warunkach – jej warsztaty mieściły się w piwnicach budynku Szkoły Podstawowej nr 1, zaś zajęcia teoretyczne odbywały się w godzinach popołudniowych w tejże szkole. Od 1.X.1949 do 31.VIII.1985 roku w placówce istniały także klasy dziewiarsko-pończosznicze dla dziewcząt.

1.IX.1960 roku uruchomiono w mieście (w tym samym budynku) Zasadniczą Szkołę Odzieżową. Pięć lat później powstało Technikum Ekonomiczne dla Pracujących, które kształciło głównie pracowników administracji państwowej, pracowników milicji, itp. zmuszonych do uzupełnienia wykształcenia.

1.IX.1974 roku połączono szkoły w Zespół Szkół Zawodowych nr 1, w którym można się było kształcić w: liceum ekonomicznym, zasadniczej szkole odzieżowej, zasadniczej szkole zawodowej, technikum ekonomicznym dla pracujących, technikum odzieżowym dla pracujących.
W tym samym roku przeniesiono placówkę do nowego budynku, mieszczącego się przy ulicy Konstytucji 3 Maja 5. Obok nowoczesnej jak na ówczesne czasy bazy dydaktycznej, zaoferowano uczniom zamiejscowym miejsca w internacie, wchodzącym w skład kompleksu. Tym okresie szkoła liczyła 459 uczniów i wciąż poszerzała ofertę edukacyjną.

W 1989 roku szkoła nadal stanowiła wielofunkcyjny zespół szkół zawodowych i kształciła w latach 1989-1994 do 1000 uczniów w oddziałach: 4-letnim liceum ekonomicznym, 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej 3-letnim techniku zawodowym na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej, 4-letnim technikum zawodowym na podbudowie programowej szkoły podstawowej.

W 1992 roku rozpoczęto nabór do liceum handlowego a od 1 IX.1993 do Policealnego Studium Administracji Publicznej.

Od 1.IX.2002 placówka funkcjonowała jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach i kształciła uczniów w następujących typach szkół: 5-letnim liceum handlowym, 5-letnim liceum ekonomicznym, 4-letnim technikum handlowym, 4-letnim technikum ekonomicznym, 3- letnim liceum profilowanym.

We wrześniu 2010 roku zostały połączone dwie szkoły- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzezinach w jedną szkołę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Obecnie w szkole kształci się 498 uczniów w 20 oddziałach różnego typu szkół. W szkole zatrudnionych jest 46 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie z przygotowanie pedagogicznym; pracują zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Większość kadry ukończyła studia podyplomowe, zyskując kwalifikacje do nauczania dwóch lub trzech przedmiotów. Nauczyciele na bieżąco korzystają z kursów podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności. Uczniowie, którzy uczęszczają do ZSP to mieszkańcy Brzezin, Koluszek oraz okolicznych miejscowości: Jeżowa, Dmosina, Kołacina, Lipin i innych.

Jest jeszcze coś, czym możemy się pochwalić...!

Jednym z absolwentów ZSP jest wyśmienity polski aktor, rodowity brzezinianin Zbigniew Zamachowski. Potem uczęszczał do Łódzkiej "filmówki". W ostatnich kilkunastu latach zagrał ważne role w równie ważnych filmach polskich, m.in. Dekalog X, Biały, Zawrócony, Ucieczka z kina Wolność, Ogniem i mieczem, Prymas, Cześć Tereska, Pianista. Uhonorowany wieloma nagrodami, m.in."Wiktorami" i "Złotą kaczką". Aktor telewizyjny i teatralny, piosenkarz etc. Wydał zbiór wierszy także z refleksjami o mieście rodzinnym (1996r.) Zapytany kiedyś dlaczego uczył się w liceum ekonomicznym odpowiedział: - "Moi rodzice byli ludźmi praktycznymi i zasugerowali abym po podstawówce poszedł do ekonomika, który w przeciwieństwie do ogólniaka - daje "konkretny" fach(...) ...nie wspominam źle tej szkoły".

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
  • 1

ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny

(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin