Nauczane zawody

Projekty Unijne

Projekty współfinansowane ze środków UE.

Strefa Uczniów

Wszystko czego szukasz jest tutaj.

Galeria

Życie szkoły w fotografiach.

NAUCZANE ZAWODY

TECHNIK EKONOMISTA

numer zawodu - 331403 

W zawodzie wyodrębniono 2. kwalifikacje:


-/na podstawie podstawy programowej z roku 2017

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
AU.36 Prowadzenie rachunkowości.

EPKwZ z kwalifikacji AU.35. odbywa się w klasie II - na koniec roku.
EPKwZ z kwalifikacji AU.36. odbywa się w klasie IV - na koniec I. semestru.


-/na podstawie podstawy programowej z roku 2019

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.


TECHNIK LOGISTYK

numer zawodu - 333107

W zawodzie wyodrębniono 2. kwalifikacje:

-/ na podstawie podstawy programowej z roku 2017

AU.22 Obsługa magazynów.

AU. 32 Organizacja transportu.

EPKwZ z kwalifikacji AU.22 odbywa się w klasie II - na koniec roku.
EPKwZ z kwalifikacji AU.32 odbywa się w klasie IV - na koniec I. semestru.


-/ na podstawie podstawy programowej z roku 2019

SPL.01 Obsługa magazynów.

SPL.04 Organizacja transportu.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

numer zawodu - 343404

W zawodzie wyodrębniono 2. kwalifikacje:


-/ na podstawie podstawy programowej z roku 2017

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów.

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

EPKwZ z kwalifikacji TG.07 odbywa się w klasie III - na koniec roku.
EPKwZ z kwalifikacji TG.16. odbywa się w klasie IV - na koniec I. semestru.


-/ na podstawie podstawy programowej z roku 2019

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań.

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.


TECHNIK LEŚNIK

numer zawodu - 314301 

W zawodzie wyodrębniono 1. kwalifikację:


-/ na podstawie podstawy programowej z roku 2019

LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi.


Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
  • 1

ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny

(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin