Nauczane zawody

Nauczane Zawody

TECHNIK EKONOMISTA

numer zawodu - 331403 - na podstawie nowej podstawy programowej

W zawodzie wyodrębniono 2. kwalifikacje:
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
A.36. Prowadzenie rachunkowości.

EPKwZ z kwalifikacji A.35. odbywa się w klasie II - na koniec roku.
EPKwZ z kwalifikacji A.36. odbywa się w klasie IV - na koniec I. semestru.

TECHNIK LOGISTYK

numer zawodu - 333107 - na podstawie nowej podstawy programowej

W zawodzie wyodrębniono 3. kwalifikacje:
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

EPKwZ z kwalifikacji A.30. odbywa się w klasie II - na koniec roku.
EPKwZ z kwalifikacji A.31. odbywa się w klasie III - na koniec roku.
EPKwZ z kwalifikacji A.32. odbywa się w klasie IV - na koniec I. semestru.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

numer zawodu - 343404 - na podstawie nowej podstawy programowej

W zawodzie wyodrębniono 2. kwalifikacje:
T.6. Sporzadzanie potraw i napojów.
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

EPKwZ z kwalifikacji T.6. odbywa się w klasie III - na koniec roku.
EPKwZ z kwalifikacji T.15. odbywa się w klasie IV - na koniec I. semestru.

TECHNIK KELNER

numer zawodu - 513101 - na podstawie nowej podstawy programowej

W zawodzie wyodrębniono 2. kwalifikacje:
T.9. Wykonywanie usług kelnerskich.
T.10. Organizacja usług gastronomicznych.

EPKwZ z kwalifikacji T.9. odbywa się w klasie III - na koniec roku.
EPKwZ z kwalifikacji T.10. odbywa się w klasie IV - na koniec I. semestru.

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
  • 1
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin