Wydarzenia

Projekty Unijne

Projekty współfinansowane ze środków UE.

Strefa Uczniów

Wszystko czego szukasz jest tutaj.

Galeria

Życie szkoły w fotografiach.

Konkurs wiedzy pod hasłem:
"Józef Piłsudski - Ojciec Niepodległości Polski - 11 Listopada 1918 r.".

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach został zorganizowany przez
p. Ewę Tyjon konkurs wiedzy: "Józef Piłsudski - Ojciec Niepodległości Polski - 11 Listopada 1918 r.".
Konkurs został przeprowadzony dnia 7 listopada 2018 roku. Wzięło w nim udział łącznie 39 uczniów z poszczegółnych klas.
Najlepsi uczniowie to:
Julia Rosiak - I miejsce
Patrycja Dudek - II miejsce
Alina Filipska - III miejsce
Anita Janus - III miejsce
Krzysztof Retwiński - III miejsce
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu a szczególnie zwycięzcom!
Konkurs wiedzy pod hasłem: „Życie i działalność Ireny Sendlerowej”.

Rok 2018  został ogłoszony rokiem Ireny Sendlerowej. Dnia 22 marca 2018 roku został przeprowadzony konkurs wiedzy pod hasłem: „Życie i działalność Ireny Sendlerowej”.

Udział wzięło 21 uczniów z następujących klas: I TL - 4 osoby, I TŻ/TE - 5 osób, III LO - 3 osoby, II TŻ/TK - 2 osoby, III TL - 3 osoby, III TE/TŻ - 1 osoba, IV TL/TE - 3 osoby.

Największą liczbę punktów uzyskali:
I miejsce           Izabela Gredka   kl. III TL
II miejsce          Jakub Goli          kl.  I TL
III miejsce         Agnieszka Hejchman      kl. IV TL

Gratuuuulujemy!!!

Konkurs „Droga Polski do niepodległości – 11 Listopada 1918 roku” 09.11.2017 roku

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach został zorganizowany przez
p. Ewę Tyjon konkurs wiedzy: "Józef Piłsudski - Ojciec Niepodległości Polski - 11 Listopada 1918 r.".
Konkurs został przeprowadzony dnia 7 listopada 2018 roku. Wzięło w nim udział łącznie 39 uczniów z poszczegółnych klas.
Najlepsi uczniowie to:
Julia Rosiak - I miejsce
Patrycja Dudek - II miejsce
Alina Filipska - III miejsce
Anita Janus - III miejsce
Krzysztof Retwiński - III miejsce
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu a szczególnie zwycięzcom!
Konkurs "Życie i twórczość literacka Henryka Sienkiewicza" 01.12.2016 roku

Dnia 28 listopada 2016 roku został przeprowadzony konkurs wiedzy pod hasłem "Życie i twórczość literacka Henryka Sienkiewicza".

Oto wyniki konkursu:

I miejsce - Magdalena Płocka - klasa III LO

I miejsce - Julia Rosiak - klasa II TE

II miejsce - Marta Rutkowska - klasa II TE

III miejsce - Wiktoria Arndt - klasa III TŻ

III miejsce - Mateusz Jacczyk - klasa III LO

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Wyniki konkursu "Panowanie Jana III Sobieskiego w Polsce"

DNIA 6 KWIETNIA 2016 ROKU ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY KONKURS WIEDZY POD HASŁEM: „PANOWANIE JANA III SOBIESKIEGO W POLSCE”. W KONKURSIE WZIĘŁO UDZIAŁ 30 UCZNIÓW Z NASTĘPUJĄCYCH KLAS:

 KLASA  LICZBA
UCZNIÓW

I LO

I TL

II LO

II TŻ i UG

III LO

III TŻ i UG

IV TL

3

1

7

5

7

5

2

NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZDOBYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

I MIEJSCE MATEUSZ DYŚKO KLASA III LO

II MIEJSCE MONIKA BURTKA KLASA III LO

III MIEJSCE PRZEMYSŁAW CHOLAK KLASA I TL

Wyniki konkursu "Jan Paweł II Wielki"

Dnia 10 marca 2015 roku został przeprowadzony konkurs wiedzy pod hasłem "Jan Paweł II Wielki".

Wyniki konkursu:

I miejsce - Mateusz Dyśko - klasa II LO

II miejsce - Monika Burtka - klasa II LO

II miejsce - Artur Rojek - klasa II TL

III miejsce - Angelika Wiśniewska - klasa IV A TŻ

Gratulujemy!!!

Wystawa - Brzeziny - wrzesień 1939 roku

W RAMACH PIELĘGNOWANIA TRADYCJI OBRONY II RZECZPOSPOLITEJ W 1939 ROKU SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMMNAZJLANYCH W BRZEZINACH:

  • BRAŁA UDZIAŁ W POGADANKACH NA TEMAT SYTUACJI POLITYCZNO-MILITARNEJ W BRZEZINACH I ICH OKOLIC, JAKA MIAŁA MIEJSCE W PIERWSZYCH DNIACH WRZEŚNIA 1939 ROKU;
  • UCZNIOWIE ZAPOZNALI SIĘ Z WYSTAWĄ, KTÓRA BYŁA POŚWIĘCONA BRZEZINOM I OKOLICOM W CZASIE WALK NA POCZĄTKU WRZEŚNIA 1939 ROKU;
  • MŁODZIEŻ MOGŁA W OPARCIU O EKSPOZYCJĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYDARZENIAMI TAMTYCH DNI, MOGŁA PODJĄĆ PRÓBĘ ODTWORZENIA DZIAŁAŃ WOJENNYCH W OKOLICACH BRZEZIN;
  • MOGŁA PRZEŚLEDZIĆ LINIĘ FRONTU WOJSK POLSKICH I NIEMIECKICH, BAZUJĄC NA MAPACH I SZKICACH ODZWIERCIEDLAJĄCYCH UKŁAD SIŁ POLSKICH I WROGA;
  • POZNAŁA BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU I MIEJSCA ICH SPOCZYNKU (CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI W BRZEZINACH, CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI W KOŁACINKU, CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI W DMOSINIE, CMENTARZ W WOLI CYRUSOWEJ);
  • DOWIEDZIAŁA SIĘ TAKŻE O LOSACH ARESZTOWANYCH I WYWIEZIONYCH NA WSCHÓD (SKWER KATYŃSKI) ORAZ POZNAŁA LOSY BRZEZIŃSKICH ŻYDÓW ( TABLICA OKOLICZNOŚCIOWA NA UL. B. JOSELEWICZA).

UCZNIOWIE DZIĘKI TYM INFORMACJOM BĘDĄ PODTRZYMYWAĆ PAMIĘĆ TAMTYCH DNI, WZROSŁO POCZUCIE ICH TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ A TAKŻE WE WŁAŚCIWY SPOSÓB BĘDĄ ODDAWAĆ HOŁD POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY.

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
  • 1

ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny

(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin