Pełna oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach
rok szkolny 2020/2021

pelna_oferta_edukacyjna.jpg

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

W roku szkolnym 2020/2021 ZSP w Brzezinach prowadzić będzie nabór do następujących typów szkół i klas:

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4-letnie)

 • klasa policyjna z rozszerzonym programem języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie

Uczniowie w ciągu trzech lub czterech lat nauki będą realizować dodatkowe zajęcia edukacyjne m.in. z prawa, kryminalistyki, prewencji, z zagadnień z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy na temat specyfiki zawodu policjanta i zagrożeń podczas działań interwencyjnych, itd. W klasie przewidziano zajęcia z profesjonalistami - instruktorami różnych technik walk i samoobrony. W planie są także zajęcia na strzelnicy.
Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

 • klasa sportowa z zajęciami na basenie, masażem sportowym i klasycznym, korekcją wad postawy, dietetyką, zajęciami samoobrony

Zajęcia w tej klasie będą obejmowały między innymi:

7 godzin wychowania fizycznego tygodniowo, a w ich ramach będą następujące zajęcia:
* 2 godz. tyg. - zajęcia na basenie
* 1 godz. tyg. - masaż sportowy i masaż klasyczny
* 1 godz. tyg. - korektywa i kompensacja, korekcja wad postawy oraz podstawy fizjologii i anatomii człowieka
* 3 godz. tyg. - zajęcia ogólnorozwojowe w sali sportowej i siłowni oraz gry sportowe

Przewidziano zajęcia z profesjonalistami - instruktorami różnych technik walk i samoobrony - 2 godz. tyg., zajęcia z dietetyki, obozy sportowe w trakcie roku szkolnego.

Planowane są również zajęcia pozalekcyjne: język hiszpański i zajęcia taneczne dla dziewczyn.

 

TECHNIKUM w zawodach: (5-letnie)

 • technik logistyk
 • technik ekonomista
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii żywności
 • technik reklamy
 • technik hotelarstwa

 

technik logistyk

Nauczysz się między innymi:

 • planować procesy przechowywania wytworzonych towarów i dostarczania ich do finalnych odbiorców,
 • odpowiednio rozmieszczać w czasie i przestrzeni wdrażane działania,
 • wytyczać trasy przejazdów, kontrolować je i modyfikować według potrzeb,
 • tworzyć rozkłady jazdy środków transportu danego przedsiębiorstwa,
 • efektywnie wdrażać oraz sterować przepływem i przechowywaniem towarów i usług,
 • zarządzać przepływem informacji w organizacji logistycznej,
 • przestrzegać zasad przy transporcie środków niebezpiecznych, organizować pracę zarówno środków transportu jak i pracowników je obsługujących,
 • posługiwania się językiem angielskim i niemieckim w logistyce.

Będziesz mógł podjąć pracę w firmach logistycznych, działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo - spedycyjnych na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami logistycznym, zakładach komunikacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego.

technik ekonomista

Kształcenie w zawodzie zapewni osiągnięcie kwalifikacji właściwych w zakresie finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na zatrudnienie w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego. Technikum przygotowuje ucznia do podjęcia studiów ekonomicznych.

Uczniowie poznają podstawy funkcjonowania rynku i gospodarki, uczą się sporządzać korespondencję handlową, prowadzą akta osobowe pracownika, uczą się rejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą, uczą się naliczać podatki, ustalać wynagrodzenia, sporzadzać listę płac, sporządzać plany, analizy i sprawozdania, poznają zasady uproszczonych form rachunkowości od podstaw.

W czasie nauki poznają programy magazynowe, kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe. Są to prgramy firmy INSERT GT: Subiekt, Rachmistrz, Gratyfikant, Rewizor. Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista odbywa się w pracowni komputerowej z wykorzystaniem podanych programów.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz maturą. Do dyplomu dołączany jest tzw. EUROPASS - dokument potwierdzający kwalifikacje na terenie Unii Europejskiej. W okresie nauki w szkole uczeń odbywa praktykę zawodową.

technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwenci uzyskują tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. Absolwent po ukończeniu szkoły może podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia, gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, hurtowniach spożywczych.

Nasz absolwent:

 • potrafi działać w zespole i podejmować pracę grupową,
 • posiada wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, ekonomii, prawa,
 • wykorzystuje w czasie nauki nowoczesny warsztat pracy,
 • pozyskuje swoją wiedzę i umiejętności w miłej i bezpiecznej atmosferze,
 • uczy się w dobrze wyposażonych pracowniach.

Specjalności do wyboru przez uczniów:

 • organizacja usług gastronomicznych
 • dietetyka

W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki:- w ośrodkach w górach, nad morzem, w zakładach gastronomicznych na terenie Powiatu Brzezińskiego.

technik technologii żywności

Uczniowie poznają tajniki produkcji artykułów spożywczych, planują, organizują i nadzorują proces ich wytwarzania. Uczą się oceny jakościowej wyrobów, sporządzania i modyfikacji receptur, opracowywania procedur wprowadzania produktów na rynek, eksploatacji nowoczesnych urządzeń produkcyjnych.

technik hotelarstwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
2) rezerwowania usług hotelarskich;
3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

technik reklamy 

Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłej pracy w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3-letnia)

 • kucharz
 • kierowca - mechanik

Ukończenie tej szkoły daje możliwość kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym. Zawody zawsze poszukiwane na rynku pracy.

Zachęcamy do skorzystania z oferty edukacyjnej naszej szkoły.

Do zobaczenia na Dniach Otwartych podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych!

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
 • 1
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin