Pełna oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
rok szkolny 2018/2019

pelna_oferta_edukacyjna.jpg

Szanowni Rodzice i Gimnazjaliści!

W roku szkolnym 2018/2019 ZSP w Brzezinach prowadzić będzie nabór do następujących typów szkół i klas:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • klasa policyjna z rozszerzonym programem języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie

Uczniowie w ciągu trzech lat nauki będą realizować dodatkowe zajęcia edukacyjne m.in. z prawa, kryminalistyki, prewencji, z zagadnień z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy na temat specyfiki zawodu policjanta i zagrożeń podczas działań interwencyjnych, itd. W klasie przewidziano zajęcia z profesjonalistami - instruktorami różnych technik walk i samoobrony. W planie są także zajęcia na strzelnicy.
Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Brzezinach.

 • klasa strażacka z rozszerzonym programem języka angielskiego, biologii, chemii

Uczniowie w ciągu trzech lat nauki poznają specyfikę zawodu strażaka, mechanizmy powstawania i rozwoju pożarów, zagrożenia podczas działań ratowniczych, sprzęt ratowniczy i gaśniczy. Przewidziano zajęcia z profesjonalistami - instruktorami różnych technik walk i samoobrony.
Klasa objęta patronatem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

TECHNIKUM w zawodach:

 • technik logistyk
 • technik ekonomista
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kelner/kelnerka
 • technik organizacji reklamy - NOWOŚĆ!
 • technik technologii żywności - NOWOŚĆ!

technik logistyk

Nauczysz się między innymi:

 • -planować procesy przechowywania wytworzonych towarów i dostarczania ich do finalnych odbiorców,
 • odpowiednio rozmieszczać w czasie i przestrzeni wdrażane działania,
 • wytyczać trasy przejazdów, kontrolować je i modyfikować według potrzeb,
 • tworzyć rozkłady jazdy środków transportu danego przedsiębiorstwa,
 • efektywnie wdrażać oraz sterować przepływem i przechowywaniem towarów i usług,
 • zarządzać przepływem informacji w organizacji logistycznej,
 • przestrzegać zasad przy transporcie środków niebezpiecznych, organizować pracę zarówno środków transportu jak i pracowników je obsługujących,
 • posługiwania się językiem angielskim i niemieckim w logistyce.

Będziesz mógł podjąć pracę w firmach logistycznych, działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo - spedycyjnych na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami logistycznym, zakładach komunikacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego.

technik ekonomista

Kształcenie w zawodzie zapewni osiągnięcie kwalifikacji właściwych w zakresie finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na zatrudnienie w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego. Technikum przygotowuje ucznia do podjęcia studiów ekonomicznych.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz maturą. Do dyplomu dołączany jest tzw. EUROPASS - dokument potwierdzający kwalifikacje na terenie Unii Europejskiej. W okresie nauki w szkole uczeń odbywa praktykę zawodową (w drugiej i w trzeciej klasie).

technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwenci uzyskują tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. Absolwent po ukończeniu szkoły może podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia, gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, hurtowniach spożywczych.

Nasz absolwent:

 • potrafi działać w zespole i podejmować pracę grupową,
 • posiada wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, ekonomii, prawa,
 • wykorzystuje w czasie nauki nowoczesny warsztat pracy,
 • pozyskuje swoją wiedzę i umiejętności w miłej i bezpiecznej atmosferze,
 • uczy się w dobrze wyposażonych pracowniach.


Specjalności do wyboru przez uczniów:

 • organizacja usług gastronomicznych
 • dietetyka

W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki:- w ośrodkach w górach, nad morzem, w zakładach gastronomicznych na terenie Powiatu Brzezińskiego.

kelner/kelnerka

Absolwenci tego kierunku potrafią przygotować salę do obsługi konsumentów, nakrywać i dekorować stoły, serwować zamówione potrawy i napoje oraz udzielać porad w zakresie ich doboru. Profesjonalnie obsługują różne przyjęcia, kongresy, targi, bankiety, spotkania, konferencje. Mogą wykonywać pracę na stanowisku kelnera, barmana lub szefa obsługi kelnerskiej.

technik organizacji reklamy - NOWOŚĆ!

Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłej pracy w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych.

technik technologii żywności - NOWOŚĆ!

Zawód przygotowujący absolwenta do wytwarzania produktów spożywczych, obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych, organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym, kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności. W okolicy Brzezin jest bardzo wiele zakładów przetwarzających żywność, które zainteresowane są zatrudnieniem absolwentów tego kierunku.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • kucharz
 • kierowca - mechanik - NOWOŚĆ!

Ukończenie tej szkoły daje możliwość kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym. Zawody zawsze poszukiwane na rynku pracy.

Zachęcamy do skorzystania z oferty edukacyjnej naszej szkoły.

Do zobaczenia na Dniach Otwartych podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych!

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
 • 1
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin