Przetargi

Projekty Unijne

Projekty współfinansowane ze środków UE.

Strefa Uczniów

Wszystko czego szukasz jest tutaj.

Galeria

Życie szkoły w fotografiach.

OGŁOSZENIE 31.12.2020 roku

W związku z realizacją Projektu Nowe Kompetencje - Kluczem do Europy ZSP w Brzezinach przedstawia zainteresowanym podmiotom ogłoszenie o zamówieniu usługi społecznej w trybie ustawy PZP..
 

OGŁOSZENIE 17.09.2018 roku

W związku z realizacją Projektu Nowe Kompetencje - Kluczem do Europy ZSP w Brzezinach przedstawia zainteresowanym podmiotom ogłoszenie o zamówieniu w trybie ustawy PZP.
 

OGŁOSZENIE 17.09.2018 roku

W związku z realizacją Projektu Nowe Kompetencje - Kluczem do Europy ZSP w Brzezinach przedstawia zainteresowanym podmiotom zapytanie ofertowe.
 

OGŁOSZENIE 05.09.2018 roku

W związku z realizacją Projektu Nowe Kompetencje - Kluczem do Europy i koniecznością dokonania transportu międzynarodowego uczestników tego projektu na praktyki do Grecji, ZSP w Brzezinach przedstawia zainteresowanym podmiotom zapytanie ofertowe na zamówienie na realizację usługi transportu międzynarodowego.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Umowa
Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE 17.06.2015 roku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: prace remontowe sekretariatu, gabinetów dyrektorskich i księgowości o łącznej pow. 83,4 m2 znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Kryterium ofert:

  • cena -100%

Termin składania ofert:

  • upływa dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  • 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

Miejsce składania ofert:

  • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem ”Prace remontowe sekretariatu, gabinetów dyrektorskich i księgowości znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach” należy składać w sekretariacie w godz. 8.00- 15.00.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o Regon, decyzję o przyznaniu NIP, polisę ubezpieczeniową oc wykonawcy, uprawnienia budowlane.

Oferent dokona wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Zainteresowanych oferentów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel: 46 874 47 99 lub mailem:

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach
Anna Sokołowska

OGŁOSZENIE 11.06.2014 roku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: prace remontowe zaplecza świetlicy o pow. 33,80 m2 znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

Kryterium ofert:

  • cena -100%

Termin składania ofert:

  • upływa dnia 25 czerwca 2014 r. do godz. 15.00,

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  • 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

Miejsce składania ofert:

  • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem ”Prace remontowe zaplecza świetlicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach” należy składać w sekretariacie w godz. 8.00- 15.00.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o Regon, decyzję o przyznaniu NIP, polisę ubezpieczeniową o.c wykonawcy, uprawnienia budowlane.

Oferent dokona wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Zainteresowanych oferentów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel: 46 874 47 99 lub mailem:

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach
Anna Sokołowska

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zamówienia pn.: "Roboty remontowo-malarskie w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach" nr ogłoszenia: 224848-2013 data ogłoszenia: 12.06.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. „Roboty remontowo- malarskie w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach” oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Załącznik o wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn. „Roboty remontowo- malarskie w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach”

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
  • 1

ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny

(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin